Emnebeskrivelse

ITF22515 Operativsystemer med Linux (Høst 2017)

(Beskrivelse for Høst 2018 er ikke publisert.)
Studiepoeng: 10
Ansvarlig avdeling: Avdeling for informasjonsteknologi
Undervisningssted: Avdeling for informasjonsteknologi, Halden
Emneansvarlig: Jan Høiberg
Nettside for emnet: http://www.ia.hiof.no/~janh/osml/
Undervisningsspråk: Norsk

Emnets kategorisering:

Obligatorisk emne i:

 • Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • Bachelorstudium i ingeniørfag - data
 • Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien
 • Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Tress

Valgfritt emne for øvrige.

Forkunnskaper til emnet ut over opptakskrav:

Emnet forutsetter grunnleggende kunnskaper i programmering tilsvarende emnet Objektorientert programmering.

Studieinnsats/antall timer

4 timer forelesning per uke, øvinger, lab. arbeid

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten forstår

 • hvorledes vanlige operativsystemer er bygget opp
 • hvorledes et operativsystem håndterer:
  • filsystemer og permanente lagringsmedia
  • maskinvare
  • programmer, prosesser og tråder
 • hvorledes operativsystemet Linux er bygget opp og fungerer
 • scripting som verktøy for bruk og drift av Linux
 • hvordan brukerhåndtering skjer i et større system
 • hvordan routing og brannmur fungerer i Linux
 • oppsett og vedlikehold av viktige servertjenester i Linux
 • praktisk oppbygging av et lokalnett

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • profesjonell bruk av operativsystemet Linux
 • videregående scripting i Linux
 • bruke og konfigurere standardtjenester i et Linuxsystem

Innhold/oppbygging:

Generelt om operativsystemer:

 • Oppbygning av maskinvaren
 • Oppbygning av operativsystemet
 • Prosesshåndtering
 • Minnestyring
 • Permanent lagring og filsystemer
 • Servere og nettverk

Spesielt om Linux:

 • Historikk
 • Oppbygning og implementasjon
 • Bruk av Linux
 • Shell og GUI
 • Scripting
 • Brukerhåndtering
 • iptables
 • Oppsett og drift av webserver
 • Oppsett og drift av mail
 • DNS

Organisering og læringsformer:

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidskrav:

 • Obligatoriske oppgaver i Linux-bruk og scripting
 • Praktiske lab.oppgaver med oppsett av nettverk og tjenester

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles seg til eksamen.

Vurdering:

4 timer skriftlig eksamen. Det benyttes karakterskala A-F.
Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Evaluering av emnet:

Emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering
 • Sluttevaluering

Emneansvarlig lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur:

Fox, Richard (2014): Linux with Operating System Concepts, 1st ed. ISBN: 9781482235890

E-post fagansvarlig: jan.hoiberg@hiof.no
Sist endret av: studieseksjonen, 02.04.2017 15:35
« Tilbake