Emnebeskrivelse

ITF22515 Operativsystemer med Linux (Høst 2017)

(Beskrivelse for Høst 2018 er ikke publisert.)
Studiepoeng 10
Ansvarlig avdeling Avdeling for informasjonsteknologi
Undervisningssted Avdeling for informasjonsteknologi, Halden
Emneansvarlig Jan Høiberg
Undervisningsspråk Norsk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • Bachelorstudium i ingeniørfag - data
 • Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien
 • Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Tress

Valgfritt emne for øvrige.

Forkunnskaper til emnet ut over opptakskrav

Emnet forutsetter grunnleggende kunnskaper i programmering tilsvarende emnet Objektorientert programmering.

Innhold

Generelt om operativsystemer:

 • Oppbygning av maskinvaren
 • Oppbygning av operativsystemet
 • Prosesshåndtering
 • Minnestyring
 • Permanent lagring og filsystemer
 • Servere og nettverk

Spesielt om Linux:

 • Historikk
 • Oppbygning og implementasjon
 • Bruk av Linux
 • Shell og GUI
 • Scripting
 • Brukerhåndtering
 • iptables
 • Oppsett og drift av webserver
 • Oppsett og drift av mail
 • DNS

Studentens læringsutbytte ved bestått eksamen

Kunnskap:

Studenten forstår

 • hvorledes vanlige operativsystemer er bygget opp
 • hvorledes et operativsystem håndterer:
  • filsystemer og permanente lagringsmedia
  • maskinvare
  • programmer, prosesser og tråder
 • hvorledes operativsystemet Linux er bygget opp og fungerer
 • scripting som verktøy for bruk og drift av Linux
 • hvordan brukerhåndtering skjer i et større system
 • hvordan routing og brannmur fungerer i Linux
 • oppsett og vedlikehold av viktige servertjenester i Linux
 • praktisk oppbygging av et lokalnett

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • profesjonell bruk av operativsystemet Linux
 • videregående scripting i Linux
 • bruke og konfigurere standardtjenester i et Linuxsystem

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidsomfang

4 timer forelesning per uke, øvinger, lab. arbeid

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatoriske oppgaver i Linux-bruk og scripting
 • Praktiske lab.oppgaver med oppsett av nettverk og tjenester

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Det benyttes karakterskala A-F.
Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering
 • Sluttevaluering

Emneansvarlig lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Fox, Richard (2014): Linux with Operating System Concepts, 1st ed. ISBN: 9781482235890

E-post fagansvarlig: jan.hoiberg@hiof.no
Sist endret av: studieseksjonen, 02.04.2017 15:35
Nettside for emnet: http://www.ia.hiof.no/~janh/osml/
« Tilbake