Studiekatalog

Tysk, årsstudium

Generelt om studiet

Med 100 millioner tysktalende mennesker midt i Europa er kunnskap om tysk språk og kultur en viktig ballast for deg som søker internasjonale forbindelser. Det er også et stort behov for tysklærere. Ønsker du å jobbe i skolen, er tysk et nøkkelfag.

Årsstudium i tysk er et nettstudium som kan gjennomføres der du til enhver tid befinner deg. Det kan også gjennomføres som deltidsstudium over to år.  Som et supplement til nettundervisningen tilbys det 3 samlinger pr. semester. Samlingene er ikke obligatoriske, men et tilbud til de som ønsker det og har anledning til å reise til Halden. Det anbefales å delta på samlingene dersom du har mulighet til det. Den første samlingen finner sted 24.-25. august, og de andre samlingene arrangeres i oktober og november.

Undervisning
Du undervises i muntlig og skriftlig språkferdighet, grammatikk, litteratur og kulturkunnskap. Du lærer å beherske tysk både muntlig og skriftlig og får innsikt i sentrale temaer innenfor språk, litteratur og kultur. Evnen til interkulturell kommunikasjon er viktig, og du øker forståelsen for levesett og tradisjoner i tysktalende land.

Forkunnskaper
All undervisning foregår på tysk, og du anbefales å ha tyskkunnskaper tilsvarende nivå I og II fra videregående skole.

Har du lyst til å forberede deg til tyskstudiene - se våre lesetips her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:37

Videre utdanning

Fullført Tysk årsstudium kvalifiserer for opptak til Tysk påbyggingsstudium, 30 studiepoeng, ved Høgskolen i Østfold.

Studiet kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur som tilbys ved Høgskolen i Østfold. Sammen med godkjent lærerutdanning eller som del av bachelorgrad med 90 studiepoeng i tysk, danner studiet også grunnlag for å søke opptak til masterstudiet Fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold.

Årsstudiet kan inngå i et studieløp fram mot Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Vær oppmerksom på at det innføres nye opptakskrav til PPU fra og med høstsemesteret 2019.

Yrkesmuligheter

Tyskkunnskaper er svært viktig innenfor en rekke bransjer i eksport og turisme, ettersom Tyskland er vår største samarbeidspartner på disse feltene. Studiet er også svært relevant for andre yrker der språk- og kulturkunnskaper står sentralt.

Studieinfo

Studiepoeng
60
Varighet
Heltid, 1 år. Mulighet for deltid over 2 år (evt. deltid avtales etter opptak).
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Tysk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 244
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Kjersti O'Callaghan

Kjersti O'Callaghan

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Kjersti.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet