Studiekatalog

Engelsk for lærere 2 (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Er du lærer i grunnskolen? Ønsker du å videreutvikle din kompetanse på det engelske språket?

Engelsk for lærere 2 er et nettbasert studium som kan tas der du bor. Studiet er et deltidsstudium over ett år og undervisningen foregår på kveldstid via våre egne IT-verktøy. Det gjennomføres 1-2 undervisningssamlinger i Halden hvert semester for de som har anledning til å komme dit. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse skal være utgangspunktet for å tilegne og videreutvikle, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk.

Studiet har to emner. Emnet Kulturstudier for lærere 2 gjennomføres i høstsemesteret mens emnet Grammatikk og fonetikk for lærere gjennomføres i vårsemesteret. Studiet inneholder to profiler: Fagdidaktikk for undervisning i grunnskolens trinn 1-7 eller 5-10 (man velger profil etter opptak).

Opptakskrav

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng, og inkludert eller i tillegg Engelsk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Sist oppdatert: 25.02.2015 14:31

Videre utdanning

Med gjennomført Engelsk for lærere 1 og Engelsk for lærere 2 kan du søke opptak til f.eks Engelsk påbyggingsstudium og/eller Masterstudium i fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold.

Yrkesmuligheter

Engelsk for lærere 2, sammen med Engelsk for lærere 1, gir undervisningskompetanse på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Studieinfo

Studiepoeng
30
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Ikke opptak høst 2017
Språk
Engelsk
Studiested
Nettbasert
Studiekode
224 1990
Semesteravgift
NOK 600

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Kjersti O'Callaghan

Kjersti O'Callaghan

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Kjersti.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Ikke opptak i år