Khoula forserte "matematikkhinderet" og tok fatt på det femårige lærerstudiet

Khoula oppfylte ikke matematikkravet til lærerstudiet, men lot seg ikke stoppe. Etter en ekstra arbeidsinnsats med tall og formler og vel gjennomført privatisteksamen, er hun nå godt i gang med å realisere lærerdrømmen. 

Bildet viser Khoula Ejaz

Realiserer lærerdrømmen: Khoula Ejaz ville bli lærer, men oppfylte først ikke mattekravet til studiet. Men etter en ekstra innsats i matematikkfaget fikk hun opptak på studiet hvor hun stortrives. (Foto: Bård Halvorsen HiØ)

Parallelt med strenge koronatiltak og ekspertens advarsler om at en andre smittebølge, startet Khoula Ejaz på høyere utdanning ved Høgskolen i Østfold høsten 2020.

Allerede før studiestarten var forventningene hennes til høgskolen høye og hun syntes det var spennende å endelig skulle starte på høyere utdanning. Koronakrisen og alle restriksjonene som fulgte med ga en veldig annerledes oppstart for årets ferske studenter. 

- Studiestarten var nokså spesiell da vi ikke kunne møtes fysisk, men til tross for det har skolen gjort en utmerket jobb med å inkludere alle studenter ved å gi rikelig med informasjon, svare på spørsmål studentene hadde, tilby digitale aktiviteter under fadderuken og forberede emneansvarlige til å samarbeide og støtte oss for å få til et vellykket studieår, minnes Khoula.

Hun startet egentlig på et annet studium enn lærerutdanningen, men av personlige årsaker måtte hun sette planene på vent etter første semester. Hun benyttet tiden til å tenke hva hun skal gjøre videre og kom frem til at hun ønsket å bli lærer. For å kvalifisere til studiet måtte hun ta opp matematikkfaget. Hun fant ut at høgskolen kunne tilby gratis matematikk-kurs for privatister. Dette gjennomførte un og høsten 2021 kunne hun endelig ta fatt på masterstudiet for grunnskolelærer 1-7.

- Det føltes helt fantastisk, røper den ferske lærerstudenten. 

Sosial studiestart

Khoula kom fort i gang både faglig og sosialt.

- Starten på lærerutdanningen var kjempebra. Lærerne hadde satt av hele første uken til at vi skulle bli kjent med hverandre. Denne uken hadde vi turer, lek, oppgaver og refleksjonsrunder som var meget nyttig for å skape fellesskap i klassen. Lekene bidro til å bryte isen og allerede i første uke fikk jeg meg nye venner, forteller hun.

Khoula sier lærerne på studiet har gitt henne motivasjon og læreglede.

- Høgskolen har gitt oss lærere som er engasjerende og opptatt av det som rører seg i læreryrket, sier hun. 

Hun mener det er flere grunner til at hun trives godt på HiØ.

- Det aller viktigste er vennene mine, det faglige innholdet i studiet, flinke forelesere, store og moderne lesesaler og de sosiale aktivitetene som foregår på campus. Høgskolen har lagt til rette for sosiale samlinger og aktiviteter for enhver, alt fra fotball og innebandy til filmkvelder og selvforsvarskurs. På denne måten blir du kjent med studenter fra andre linjer og det skaper et godt studentmiljø på skolen, forteller hun.

Hun fremhever gjerne tre ting ved Høgskolen i Østfold:
- Godt læringsmiljø, inkluderende og mangfoldig. 

Trives på campus

Khoula er tilknyttet campus i Halden, men huns synes begge campus har mye å by på.

- Skolen er lokalisert i Halden og Fredrikstad med hver sine avdelinger som er omgitt av historiske omgivelser. Begge studiestedene ligger i fine omgivelser og byr på mange unike opplevelser i for studentene, forteller hun.

Lærerstudenten tror studiemiljøet på Høgskolen i Østfold passer mange. 

- Høgskolen i Østfold vet hvordan de skal ta vare på studentene sine og legger til rette for at studenten kan mestre studiet sitt. Så om du er en person som ønsker god faglig kvalitet, flinke forelesere, et godt studiemiljø og god oppfølging bør du absolutt vurdere å bli student ved Høgskolen i Østfold, sier Khoula Ejaz.

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 17. des. 2020 19:51 - Sist endret 16. nov. 2021 09:18