Angrer ikke på at hun valgte å bli «koronastudent»

Khoula er en av mange unge som startet på studentlivet midt under koronapandemien. Det hindret henne ikke i å oppdage både nye venner - og nye sider ved seg selv.   

Bildet viser Khoula Ejaz

STUDIENE SVARTE TIL FORVENTNINGENE: Khoula Ejaz startet på bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag koronahøsten 2020 og stortrives. (Foto: Bård Halvorsen HiØ)

Parallelt med strenge koronatiltak og ekspertens advarsler om at en andre smittebølge, startet Khoula Ejaz på bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag ved Høgskolen i Østfold høsten 2020.  

Allerede før studiestarten var forventningene hennes til høgskolen høye og hun syntes det var spennende å endelig skulle starte på høyere utdanning. Koronakrisen og alle restriksjonene som fulgte med ga en veldig annerledes oppstart for årets ferske studenter. 

- Studiestarten 2020 var nokså spesiell da vi ikke kunne møtes fysisk, men til tross for det har skolen gjort en utmerket jobb med å inkludere alle studenter ved å gi rikelig med informasjon, svare på spørsmål studentene har hatt, tilby digitale aktiviteter under fadderuken og forberede emneansvarlige til å samarbeide og støtte oss for å få til et vellykket studieår, forteller Khoula.

Vellykket gruppearbeid

En uke inn i studentlivet følte den ferske bachelorstudenten at det løsnet litt sosialt. 
- Vi fikk en gruppeoppgave som hadde som hensikt å bli kjent med hverandre. Det hjalp veldig med å bryte isen og bli kjent med de andre i klassen. Det var til stor hjelp for på denne måten ble studiet enklere da jeg hadde mer kjennskap til hvem jeg studerte sammen med, forteller hun.

Selv om pandemien har satt begrensninger på hvor ofte studentene kan møtes synes hun for egen del at Høgskolen i Østfold har lykkes med å skape en følelse av tilhørighet og fellesskap. Gjennom tett oppfølging og tilrettelegging av studiehverdagen opplever hun at skolen har bidratt til å skape nærhet til tross for avstanden over digitale plattformer. 

- Grunnen til at jeg trives så godt på HiØ er fordi jeg har blitt tatt så godt imot av forelesere og medstudenter, jeg har fått mulighet til å bli kjent med utrolig mange fine mennesker fra ulike bakgrunner, og fordi jeg har blitt utfordret til å utvikle meg som person, forteller Khoula.

Hun fremhever gjerne tre ting ved Høgskolen i Østfold:
- Godt læringsmiljø, inkluderende og mangfoldig. 

Trives på campus

Khoula er tilknyttet campus i Fredrikstad, men huns synes begge campus har mye å by på.

- Skolen er lokalisert i Halden og Fredrikstad med hver sine avdelinger som er omgitt av historiske omgivelser. Begge studiestedene ligger i fine omgivelser og byr på mange unike opplevelser i for studentene, forteller hun.

Bachelorstudenten tror studiemiljøet på Høgskolen i Østfold passer mange. 

- Hvis du er en person som ønsker god fagkvalitet, flinke forelesere og et godt studiemiljø bør du absolutt vurdere å bli student her, sier Khoula Ejaz.

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 17. des. 2020 19:51 - Sist endret 22. des. 2020 09:48