Arbeidskrav

De fleste emner har obligatoriske arbeidskrav. Hvilke arbeidskrav det stilles i et emne finner du i emnebeskrivelsen

Arbeidskrav må være godkjent før du kan gå opp til eksamen eller praksisstudier. Arbeidskrav gis tilbakemelding med «Godkjent» eller «Ikke godkjent». Resultatet vil ikke synes på vitnemålet.

Ikke godkjent arbeidskrav

Dersom du mister retten til å gå opp til eksamen på grunn av at arbeidskravet ikke er godkjent, ikke godkjent arbeidskrav, er du selv ansvarlig for å melde deg til emnet på nytt.

Fusk

Dersom det oppdages fusk i et arbeidskrav gjelder de samme reglene som ved eksamen.

Arbeidskravets gyldighet

Har du godkjent arbeidskrav gjelder dette normalt inntil det blir gjort større endringer i emnet, eller det framkommer bestemmelser om varighet for arbeidskravet i emnebeskrivelsen. Er du tvil må du kontakte eksamensadministrasjonen.

Klage

Dersom du mener det er grunn til å klage på vurderingen, gjelder se samme reglene som ved klage på eksamensresultat (Universitets- og høyskoleloven § 5-3).
 

Publisert 30. apr. 2018 15:43 - Sist endret 2. sep. 2022 11:58