Jeg skal ha muntlig eksamen i Zoom

I den ekstraordinære situasjonen med COVID-19 er det viktig at du som skal ta eksamen har fungerende utstyr og nettverk hjemme. Det er også viktig at du sjekker og tester at alt fungerer i god tid før eksamen.

Det er emneansvarlig som oppretter eksamensrommet i Zoom, og distribuerer lenken til studentene.  Sjekk tidsplanen som emneansvarlig har satt opp og kontroller i god tid i forkant at du finner lenken.

Før eksamen

Før eksamensdagen må du:

 • ha installert programmet på din PC/MAC
  (se HiØ sin forklaring på Zoom for å installere programmet)
 • ha headset med mikrofon, tilkoblet via USB eller ev. trådløst
 • ha Internett-tilknytning, bredbånd via kabel eller trådløst (3G eller 4G)
 • ha webkamera. NB: rommet og ansiktet ditt må være godt belyst
 • finne en egnet plass og sette av tid, også til forsinkelser

NB: Som en reserveløsning bør man også installere Zoom appen på mobilen før muntlig eksamen.

Dersom du har tilstrekkelig med mobilnett er det lurt å sette opp muligheten til oppkobling mot dette fra din datamaskin som en reserveløsning. Vær oppmerksom på at dette kan medføre ekstrakostnader – avhengig av ditt mobilabonnement.

Det er viktig at du orienterer deg om retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen i Zoom ved Høgskolen i Østfold i forkant av muntlig eksamen

På eksamensdagen

Vi forventer at du på forhånd har testet og satt deg inn i alle punktene over i forkant av eksamensdagen.

 • Som ved alle eksamener skal du på forespørsel kunne identifisere deg med godkjent ID-kort med bilde. Ha dette tilgjengelig ved eksamensstart. 
 • Ha med deg mobilen din, da viktige beskjeder under eksamen kan bli sendt på SMS eller du kan bli oppringt om du ikke får logget på og nettet ikke fungerer.
 • Sørg for at hjemmenettet ikke er belastet unødvendig under eksamen.
 • Mister du nettet under eksamen, kan det være lurt å bytte til mobilnett på din datamaskin. (se veileder under Før eksamen).
 • Hvis noe galt skjer med din datamaskin under muntlig eksamen, kan du prøve å bytte over til Zoom app på din mobil.
 • Når du åpner lenken til Zoom på eksamensdagen vil du først komme til et venterom. Sensor vil derfra slippe deg inn i møterommet når de er klare.

Hjelp og support

Eksamen Halden: eksamen-halden@hiof.no
Eksamen Fredrikstad: eksamen-fred@hiof.no
IT-vakt: itvakt@hiof.no (For tekniske problemer)

Publisert 30. apr. 2020 11:37 - Sist endret 23. nov. 2020 10:33