Retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen i Zoom ved Høgskolen i Østfold

Retningslinjer for eksamenskandidater

 1. Kandidaten må selv orientere seg om dato og klokkeslett for eksamen – i Canvas eller Studentweb. Ved feil eller mangler må studenten melde fra til fagansvarlig så snart som mulig.
 2. Kandidaten kan melde seg av eksamen i et emne innen kunngjort avmeldingsfrist. Avmelding gjøres i Studentweb.
 3. Kandidaten må ha gyldig studentbevis eller annen legitimasjon med bilde tilgjengelig under eksamineringen.
 4. Kandidaten må ha tilgang til stabil nettforbindelse under hele eksamineringen.
 5. Kandidaten må disponere datamaskin med lyd/mikrofon og webkamera. I noen fag kan det bli stilt krav om at kandidaten må kunne vise håndskrift ved hjelp av skrivebrett, nettbrett, bruk av webkamera, filming med mobil etc. Dersom det stilles slike krav vil fagansvarlig gi beskjed om dette i god tid før eksamen.
 6. Zoomlenken til eksamen skal være tilgjengelig i emnets Canvasrom. Det anbefales å teste video og lyd mot noen før eksamen. Dersom kandidaten er i tvil om datautstyr eller nettilkobling fungerer som det skal, bør det også testes mot fagansvarlig.
 7. Kandidaten skal beregne seg god tid til eksamensgjennomføringen. Vær oppmerksom på at det kan oppstå forsinkelser som medfører utsatt start for din eksaminering.
 8. Dersom en kandidat blir syk og ikke kan avlegge eksamen i henhold til planen, må dette snarest varsles til fagansvarlig. For å få gyldig fravær må kandidaten sende inn melding om fravær ved eksamen innen én uke etter eksamensdato.

Retningslinjer for ansvarlig(e) faglærer(e)  

 1. Ansvarlig faglærer må legge ut lenken til eksamen i Zoom i emnets Canvasrom. Zoomkonferansen skal opprettes med venterom.
 2. Ansvarlig faglærer og sensor må sørge for at de har tilgang til nødvendig teknisk utstyr, slik at eksamen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.
 3. Dersom sensor ikke har erfaring med bruk av Zoom, må ansvarlig faglærer sørge for veiledning/opplæring før eksamensdagen.
 4. Uforutsett sykdom/ fravær hos ansvarlig faglærer/sensor må meldes til eksamensadministrasjonen snarest mulig.
 5. Før oppstart av eksamineringen skal ansvarlig faglærer be kandidaten om å fremvise gyldig legitimasjon.
 6. Dersom en kandidat ikke møter opp til eksamen, skal fagansvarlig/sensor orientere eksamensadministrasjonen om det.
 7. Dersom en kandidat utsettes for et alvorlig uforutsett teknisk problem under eksamen, må ansvarlig faglærer og sensor i hvert enkelt tilfelle vurdere
 • om eksamenen må avbrytes
 • om kandidaten skal få anledning til å gjenoppta eksaminasjonen/avlegge eksamen på nytt på et senere tidspunkt.

Hjelp og support

Eksamen Halden: eksamen-halden@hiof.no
Eksamen Fredrikstad: eksamen-fred@hiof.no
IT-vakt: itvakt@hiof.no (For tekniske problemer)

Publisert 23. nov. 2020 10:31 - Sist endret 9. des. 2020 12:12