Hjelpemidler under eksamen

Du finner informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt i studieplanen eller emnebeskrivelsen, i Studentweb og på eksamensoppgaven.

På eksamensdagen skal alle hjelpemidler være tilgjengelig for kontroll. Fagansvarlig, administrasjonen og eksamensvakter har rett til å kontrollere hjelpemidlene du har med deg før, under og etter eksamen. Dersom det blir oppdaget ureglementert bruk eller tilgjengelighet av hjelpemidler før, under eller etter eksamen kan dette bli innrapportert som forsøk på fusk.

Det betraktes som fusk eller forsøk på fusk dersom du har tilgjengelig hjelpemidler som ikke er tillatt. Dette gjelder også mobiltelefon.

Kun skrivesaker, mat samt tillatte hjelpemidler tas med til anvist plass. Det er ditt eget ansvar å sørge for å skaffe deg de tillatte hjelpemidlene. Lån av hjelpemidler fra andre kandidater er ikke tillatt.

Publisert 28. mai 2018 15:27 - Sist endret 13. nov. 2018 10:00