English version of this page

Informasjon om Koronaviruset – ofte stilte spørsmål om eksamen

Fotoillustrasjon: Pixabay.com.

Denne siden er oppdatert: 15. mai 2020 14:19.

Høgskolens informasjonsside om Koronaviruset

Høgskolestyret har vedtatt en tidsbegrenset forskrift om eksamen. Bestemmelsene i forskriften gjelder i første omgang for vårsemesteret 2020. For å få gjennomført planlagte eksamener kan fagavdelingene endre vurderingsform, eksamensdato og -tidspunkt, sensorordning, sensurfrist, rutiner for melding av fravær ved eksamen. 

Blir eksamen gjennomført som planlagt?

For ordinære eksamener gjelder dette:

 • Muntlige/praktiske eksamener som krever oppmøte på studiestedet skal i utgangspunktet ikke gjennomføres dette semesteret. Muntlige/praktiske eksamener kan, hvis mulig, gjennomføres på Zoom, Adobe Connect e.l. I forbindelse med gradvis gjenåpning av campus er det åpnet opp for enkelte muntlige eksamener ved campus. Følg med på beskjeder gitt i canvas og på e-post angående din undervisning og eksamen. Ved gjennomføring av muntlig eksamen på campus må du sette deg inn i gjeldende prosedyre
 • Skriftlige skoleeksamener med tilsyn erstattes av andre vurderingsformer som ikke krever oppmøte på studiestedet, slik som hjemmeeksamen, fagtekst, oppgave osv.

 • Eksamensdato blir beholdt i de fleste tilfeller.
 • Oppdatert informasjon om din eksamen finner du i Studentweb.

For nye, utsatte og konteeksamener gjelder dette:

 • Høgskolen vil forsøke å gjennomføre nye, utsatte og konteeksamener som planlagt, men enkelte endringer i dato og tidspunkt kan forekomme. 
 • Kandidatene blir i så fall informert om dette. 

Jeg har fått innvilget tilrettelegging, blir det endringer?

 • Innvilget tilrettelegging blir i størst mulig grad videreført, selv om vurderingsformen eventuelt blir endret. 

Når får jeg sensurresultatet?

 • I noen tilfeller vil det være behov for lengre sensurfrister. 
 • Kandidatene blir i så fall informert om dette. 

Kan jeg be om begrunnelse og klage på sensurresultatet?

Fusk og plagiat

 • Alle skriftlige besvarelser blir sjekket for plagiat.
 • Sett deg inn i de gjeldende retningslinjene for akademisk skriving og referanseteknikk.

Hvor skal jeg melde fra om sykdom på eksamen?

 • I vårsemesteret 2020 krever ikke høgskolen legeattest for gyldig fravær på eksamen. Du må gi beskjed om egenmeldt fravær innen én uke etter eksamensdato. Hvis du ikke overholder fristen, vil eksamen telle som et eksamensforsøk.  

Send melding om fravær ved eksamen

Hvem kan jeg ta kontakt med?

 

Publisert 12. mars 2020 13:13 - Sist endret 15. mai 2020 14:19