English version of this page

Informasjon om Koronaviruset – ofte stilte spørsmål om eksamen

Fotoillustrasjon: Pixabay.com.

Denne siden er oppdatert: 26. okt. 2020 12:24.

Høgskolens informasjonsside om Koronaviruset

Høgskolestyret har vedtatt en tidsbegrenset forskrift om eksamen. Bestemmelsene i forskriften gjelder for vår- og høstsemesteret 2020. For å få gjennomført planlagte eksamener kan fagavdelingene endre vurderingsform, eksamensdato og -tidspunkt, sensorordning, sensurfrist, rutiner for melding av fravær ved eksamen. 

Blir eksamen gjennomført som planlagt?

For ordinære eksamener gjelder dette:

  • Eksamensdato blir beholdt i de fleste tilfeller.
  • Eventuelle endringer i eksamensform blir publisert fortløpende i Studentweb.

For nye, utsatte og konteeksamener gjelder dette:

  • Høgskolen vil forsøke å gjennomføre nye, utsatte og konteeksamener som planlagt, men enkelte endringer i dato og tidspunkt kan forekomme. 
  • Kandidatene blir i så fall informert om dette. 

Jeg har fått innvilget tilrettelegging, blir det endringer?

  • Innvilget tilrettelegging blir i størst mulig grad videreført, selv om vurderingsformen eventuelt blir endret. 

Når får jeg sensurresultatet?

  • I noen tilfeller vil det være behov for lengre sensurfrister. Kandidatene blir i så fall informert om dette. 

Kan jeg be om begrunnelse og klage på sensurresultatet?

Fusk og plagiat

  • Alle skriftlige besvarelser blir sjekket for plagiat.
  • Sett deg inn i de gjeldende retningslinjene for akademisk skriving og referanseteknikk.

Hvor skal jeg melde fra om sykdom på eksamen?

  • I vår- og høstsemesteret 2020 krever ikke høgskolen legeattest for gyldig fravær på eksamen. Du må gi beskjed om egenmeldt fravær innen én uke etter eksamensdato. Hvis du ikke overholder fristen, vil eksamen telle som et eksamensforsøk.  

Send melding om fravær ved eksamen

Hvem kan jeg ta kontakt med?

 

Publisert 12. mars 2020 13:13 - Sist endret 26. okt. 2020 12:24