Ofte stilte spørsmål om eksamen

Finner du ikke svaret her, sjekk hiof.no eller ta kontakt med eksamen-halden@hiof.no / eksamen-fred@hiof.no

Hvor finner jeg dato og oppmøtetid for skriftlig eksamen / innleveringsfrist for oppgave?

Du finner eksamensdato og oppmøtetid / innleveringsfrist for oppgave i Studentweb

Hvilket rom skal eksamen være i?

Romplasseringen vil du se i Studentweb to-tre dager før eksamen.

Hvor finner jeg kandidatnummeret mitt?

Du finner kandidatnummeret i Studentweb senest to-tre dager før eksamensdato. Ved noen eksamener, som for eksempel masteroppgaver eller muntlige eksamener, blir det ikke tildelt kandidatnummer.

Jeg har muntlig eksamen, hvor og når skal jeg møte?

Det er fagansvarlig som setter opp tidsplan for muntlige eksamener. Sjekk i Canvas eller spør faglæreren din.

Jeg skal ha digital eksamen. Hvordan forbereder jeg meg?

Du finner relevant informasjon om digital eksamen i Inspera Assessment på våre nettsider. 

Hvilke hjelpemidler er det lov å bruke på eksamen?

Se under punktet Eksamen i emnebeskrivelsen for ditt fag. Er du i tvil, spør eksamensadministrasjonen.

Jeg har skriftlig eksamen, men har brukket armen! Hva gjør jeg? (Hastetilrettelegging)

Ta kontakt med eksamensadministrasjonen snarest. Har du legeerklæring som bekrefter skade/akutt sykdom, vil vi vurdere om tilrettelegging kan være aktuell for deg.

Jeg rekker ikke å få oppgaven ferdig i tide, kan jeg få utsatt frist?

Kun i tilfelle sykdom kan fristen vurderes utvidet. Ta kontakt med eksamensadministrasjonen.

Jeg ønsker å trekke meg fra eksamen. Hvordan går jeg fram?

Fristen for å melde seg av eksamen er to uker før eksamensdato. Du kan gjøre dette i Studentweb eller ved ta kontakt med eksamensadministrasjonen. Hvis du ikke melder deg av eksamen innen fristen, har du brukt opp ett eksamensforsøk.

Når er sensurfristen?

Sensurfristen for skriftlig eksamen er tre uker fra eksamensdato. Resultatet vil du se i Studentweb.

Jeg vil be om begrunnelse for karakter, hvordan går jeg fram?

Du ber om begrunnelse via Studentweb. Ved skriftlige eksamener er fristen for å be om begrunnelse én uke fra sensurfrist.

Jeg vil klage på sensurvedtaket. Hvordan går jeg fram?

Det kan være lurt å be om begrunnelse først. Kun skriftlige prestasjoner kan påklages, ikke muntlig eksamen. Frist for å klage på sensurvedtak er tre uker fra sensurfrist. Eller tre uker fra du har fått begrunnelsen.

Jeg mener det har vært feil ved eksamensgjennomføringen. Kan jeg klage?

I utgangspunktet - ja. Ta kontakt med eksamensadministrasjonen for veiledning.

Jeg var syk på eksamensdagen, hva gjør jeg?

Du må levere legeerklæring som bekrefter sykdom på eksamensdagen innen én uke fra eksamensdato. Send legeerklæringen via e-skjema. Da blir du registrert med gyldig fravær og du har ikke brukt opp eksamensforsøket.

Du må selv melde deg opp til utsatt eksamen innen 1. mars (vår) og 15. september (høst).

Jeg møtte ikke opp på eksamen, hva skjer nå?

Du vil bli registrert med ikke møtt på eksamen, og du har brukt opp ett eksamensforsøk. Du må selv søke om ny eksamen innen 1. mars (vår) og 15. september (høst), men har ingen rett til ny prøve før neste ordinære eksamen.

Jeg er ferdig med studiet, når får jeg karakterutskrift/vitnemål?

Du finner alle dine resultater og vitnemål i vitnemalsportalen.no Dersom du fullfører til normert tid, vil vitnemålet komme automatisk. Du mottar det innen 1. juli.

Publisert 31. aug. 2022 10:56 - Sist endret 1. sep. 2022 11:14