Ofte stilte spørsmål om eksamen

Fotoillustrasjon: Pixabay.com.

Finner du ikke svaret her, sjekk hiof.no eller ta kontakt med eksamen-halden@hiof.no / eksamen-fred@hiof.no

Vitnemål

Alle vitnemål er produsert, og vitnemål som er produsert i papirform er også blitt sendt i posten.

Alle dine vitnemål og karakterutskrifter finner du digitalt på www.vitnemålsportalen.no. Fra vitnemålsportalen kan du dele dine resultater direkte med f.eks arbeidsgivere. Du kan også bestille karakterutskrift med digital signatur i Studentweb.

Her finner du samleside om karakterutskrifter, med lenke til vitnemålsportalen, studentweb, og veiledninger til hvordan du bruker de ulike tjenestene: https://www.hiof.no/studier/eksamen/karakterutskrift/

Jeg har klaget på sensuren, når får jeg svar?                 

Din besvarelse er sendt til klagekommisjonen for ny vurdering. På grunn av ferieavvikling i klagekommisjonene, vil svaret foreligge i midten av august. Du får beskjed om resultatet straks det er klart.

Jeg har fått resultatet av klagesensur og er ikke fornøyd med det!

Etter universitets- og høyskoleloven § 5-3, er karakteren fastsatt ved klagesensur endelig og kan ikke påklages.

Du kan be klagekommisjonen om begrunnelse for karakter. Fristen for å be om begrunnelse er én uke fra du fikk resultatet.

Når vil eksamensplanen for høstsemesteret være klar?         

De aller fleste eksamener arrangeres i eksamensperiodene – uke 48-51 i høst- og uke 18-24 i vårsemesteret. Alle høstens eksamensdatoer vil være publisert i Studentweb senest 15.september. Datoer for nye og utsatte eksamener på campus Halden høsten 2021 vil være klare i løpet av oktober. Datoer for nye og utsatte eksamener på campus Fredrikstad: sjekk med ditt studium.

Jeg har strøket i et fag, hva gjør jeg?

Dersom du har strøket til ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til ny eksamen dersom minst tre (to for studentkull på inntil 20) studenter som har strøket på siste ordinære eksamen melder seg opp.

Søknadsfrist for ny/utsatt eksamen er 15.september.    Det er egne frister ved institutt for ingeniørfag.

Merk at emnebeskrivelser kan inneholde nærmere bestemmelser om når ny og utsatt eksamen kan arrangeres. Sjekk derfor emnebeskrivelsen for ditt emne før du søker.

Søknadsskjema finner du her: https://www.hiof.no/studier/eksamen/opp-og-avmelding-til-eksamen/

Jeg var syk på eksamen, må jeg melde meg opp til utsatt eksamen selv?

Ja, det må du! Dersom du var syk ved ordinær eksamen og har dokumentert fraværet med legeattest eller egenmeldingsskjema, kan du søke om utsatt eksamen.

Merk at emnebeskrivelser kan inneholde nærmere bestemmelser om når ny og utsatt eksamen kan arrangeres. Sjekk derfor emnebeskrivelsen for ditt emne før du søker.

Søknadsfrist for ny/utsatt eksamen er 15.september. Det er egne frister ved institutt for ingeniørfag.

Søknadsskjema finner du her: https://www.hiof.no/studier/eksamen/opp-og-avmelding-til-eksamen/

Jeg trenger tilrettelegging ved eksamen fra neste studieår. Hvordan går jeg fram?

Du finner søknadsskjema og mer informasjon på vår samleside om tilrettelagt eksamen her:

https://www.hiof.no/tjenester/studenttjenesten/tilrettelegging/index.html

Søknadsfristen er 15.september. Husk at søknaden må dokumenteres med legeerklæring eller annen type dokumentasjon. Dersom du har spørsmål om tilrettelegging, eller kanskje også har behov for tilrettelegging underveis i utdanningen din, send en epost til tilrettelegging@hiof.no

Hvordan blir eksamensgjennomføringen høsten 2021? Blir det bare hjemmefra, eller blir det noe på campus også?

I utgangspunktet er det planlagt å gjennomføre eksamen i tråd med emnebeskrivelsen. Står det på ditt emne f.eks «skriftlig skoleeksamen» er det dette som i hovedregel skal gjelde. Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme.

Publisert 19. nov. 2019 09:08 - Sist endret 28. juni 2021 14:31