Opp- og avmelding til eksamen

Eksamensdato og kandidatnummer

Du finner eksamensdato og kandidatnummer i Studentweb. Kandidatnummer publiseres ca 1 uke før aktuell eksamen.

Eksamenstyper

 • Ordinær eksamen = eksamen i emne hvor studenten følger undervisning i henhold til normal studieprogresjon
 • Utsatt eksamen = eksamen i emne hvor studenten har gyldig fravær fra ordinær eksamen.
 • Ny eksamen = eksamen hvor studenten ikke har bestått ordinær eksamen.

Oppmelding til ordinær eksamen

Dette skjer automatisk når du registrerer deg i Studentweb hvert semester:

 • Høst: fra 1. august og senest 1. september
 • Vår: fra 1. desember og senest 15. januar

Oppmelding til ny eksamen

Dersom du har strøket til ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til ny eksamen dersom minst tre (to for studentkull på inntil 20) studenter som har strøket på siste ordinære eksamen melder seg opp.
Du søker om ny og utsatt eksamen på eget skjema

  Oppmelding til utsatt eksamen

  Dersom du var syk ved ordinær eksamen og kan dokumentere med legeattest, kan du søke om utsatt eksamen.
  Du søker om ny og utsatt eksamen på eget skjema

  Avmelding fra eksamen

  Avmelding gjøres i Studentweb.

  Frist: Senest to uker før aktuell eksamensdato. Avmelding senere regnes som ett eksamensførsøk ("ikke møtt").

  Frister for oppmelding til ny og utsatt eksamen

  • Høstsemester: 15. september
  • Vårsemester: 1. mars

  Gjennomføring av eksamen utenfor Høgskolen i Østfolds lokaler

  Foreligger det særskilte grunner, kan du søke om å avlegge eksamen ved andre norske og
  utenlandske høgskoler og universitet, samt ved norske ambassader og konsulat.

  Søknadsfrister:

  15. oktober i høstsemesteret og 1. april i vårsemesteret
   

  Priser

  Det påløper administrasjonsgebyr pr. eksamen til Høgskolen i Østfold:

  • For eksamen ved en annen norsk høyskole eller universitet: Kr 700,-
  • For eksamen i utlandet ved en norsk ambassade, konsulat eller universitet: Kr 1000,-

  Les retningslinjer og finn søknadsskjema 

  Eksamen i Høgskolen i Østfolds lokaler for studenter fra andre læresteder

  Studenter ved andre norske høgskoler og universitet kan søke om å avlegge skriftlig eksamen ved Høgskolen i Østfold.

  Søknadsfrister:

  15. oktober i høstsemesteret og 1. april i vårsemesteret

  Les retningslinjer og finn søknadsskjema

  Privatist

  Dersom du oppfyller kravene til opptak og andre krav for å gå opp til eksamen i et emne, men som ikke er tatt opp til emnet eller til studiet emnet er en del av, har rett til å gå opp til eksamen som privatist, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-10. Dersom du har brukt tre eksamensforsøk oppfyller du ikke kravene for å gå opp til eksamen som privatist.

  Som privatist har du kun adgang til å delta i offentlige forelesninger, og til å avlegge eksamen, jf. § 6-3.

  Som privatist skal du i tillegg til semesteravgift betale eksamensavgift innen fastsatt frist. Du blir først meldt til eksamen når semesteravgift og eksamensavgift er betalt.

  Priser

  Eksamen inntil 15 studiepoeng: Kr. 2000,- pr. eksamen
  Eksamen på 20 til 25 studiepoeng: Kr. 3000,- pr. eksamen
  Eksamen på 30 studiepoeng eller mer: Kr. 4000,- pr. eksamen
  I tillegg betaler privatister avgift til studentsamskipnaden for det semester søknaden gjelder.

  Publisert 28. mai 2018 11:27 - Sist endret 16. sep. 2019 10:09