Oppmelding til konteeksamen ved Avdeling for ingeniørfag

Studenter ved Avdeling for ingeniørfag melder seg til konteeksamen i Studentweb.

Dersom du har avlagt ordinær eksamen dette semesteret: 

 • Gå til aktive emner på menylinja.
 • Velg det emnet du ønsker å ta konteeksamen i.
 • Gå videre fra undervisningsdelen (steg 1). 
 • I eksamensdelen (steg2), velg "kontinuasjonseksamen"  tid og form-lista.

Om du ikke allerede har registrert deg for kommende semester, må du først klikke på Start registrering. Du kommer da til forsiden hvor du kan melde deg til konteeksamen som beskrevet over.

Logg inn i Studentweb

  Oppmelding til ny/utsatt eksamen (konteeksamen)

  Dersom du har strøket til ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til ny eksamen dersom minst tre (to for studentkull på inntil 20) studenter som har strøket på siste ordinære eksamen melder seg opp.

  Dersom du var syk ved ordinær eksamen og har dokumentert fraværet med legeattest, kan du søke om utsatt eksamen.

  Når kan jeg melde meg opp?

  • I januar er fristen for oppmelding ca. 1 uke før ny skriftlig eksamen skal holdes.
  • I august er fristen for oppmelding innen første helga i august.
  • Trekkfristen er den samme som oppmeldingsfristen.

  Tid og sted for konteeksamen

  • For emner som har ordinær eksamen i høstsemesteret, blir konteeksamen avholdt de to første ukene i januar.
  • For emner som har ordinær eksamen i vårsemesteret, blir konteeksamen avholdt i uke 32 og 33.
  • Du vil kunne se hvor du skal ha eksamen i Studentweb noen dager før eksamen skal avholdes.

  Spørsmål?

  Kontakt Eksamen Fredrikstad eksamen-fred@hiof.no

  Publisert 13. des. 2019 09:42 - Sist endret 8. jan. 2020 11:21