Sykdom og trekk fra eksamen

Syk på eksamensdagen

Dersom du er syk på eksamensdagen må du levere legeerklæring til eksamensadministrasjonen så snart som mulig, og senest én uke etter eksamensdato. Dersom du ikke overholder fristen vil eksamenen telle som ett eksamensforsøk.

Send melding om fravær ved eksamen

Husk at du må selv melde deg opp til utsatt eksamen.

Hjemmeeksamen/innleveringer

Utsettelse av innleveringsfrist for ulike typer hjemmeeksamener og praktiske eksamener gis normalt ikke. Unntak kan være dokumentert akutt sykdom som gir rett til tilrettelegging.

Fravær ved eksamen

Om du ikke møter til eksamen til fastsatt tid, blir du registrert som ikke møtt og har brukt ett eksamensforsøk. Det samme gjelder om du ikke leverer en besvarelse (hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende) innen fristen.

Trekk fra eksamen

Du har tre eksamensforsøk i hvert emne. Dersom du av helsemessige eller faglige grunner ser at du bør utsette eksamen, kan du trekke deg fra eksamen to uker før eksamensdato. Trekker du deg senere enn to uker før eksamensdato vil det telle som ett eksamensforsøk.

Oppmelding til ny og utsatt eksamen

Du er selv ansvarlig for å melde deg til ny eller utsatt eksamen innen gjeldende frister:

  • 15. september for eksamen i høstsemesteret
  • 1. mars for eksamen i vårsemesteret

Les mer om oppmelding til ny/utsatt eksamen

Vil du vite mer?

Les mer om fravær under eksamen og ny og utsatt eksamen i Forskrift om eksamen, studierett og grader, kapittel 6

Tilrettelegging under eksamen

Dersom funksjonsnedsettelse eller sykdom gjør at du har ulemper under eksamen, kan du søke om tilrettelagt eksamen.

Les mer om tilrettelegging

Publisert 18. mai 2018 13:24 - Sist endret 1. sep. 2022 11:16