Tidligere gitte eksamensoppgaver

Vi vet at mange studenter ønsker å jobbe med tidligere gitte eksamensoppgaver før eksamen. Vi har derfor laget et arkiv for dette. Det jobbes også med en løsning for å få ut tidligere gitte digitale eksamener fra Inspera, men dette er ennå ikke klart. Det er derfor kun tradisjonelle skriftlige eksamener som ligger ute.

Aktuelle eksamensoppgaver bakover i tid ligger publisert på de respektive avdelingers egne nettsider. Eventuelle spørsmål om oppgavesettet må rettes til aktuell faglærer.

Eksamensoppgavene blir lagt ut etter at gjeldene eksamensperiode er avsluttet. Har du spørsmål om når et bestemt oppgavesett blir tilgjengelig, eller ved mangler - kontakt eksamenskontoret ved ditt studiested.

Lykke til med oppgaveløsing.

Publisert 11. sep. 2018 10:25 - Sist endret 11. sep. 2018 12:59