Fakultet for helse, velferd og organisasjon

Her finner du tidligere utgitte eksamensoppgaver ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon. Alle eksamensoppgaver ligger under det året de ble gitt.