Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Her finner du tidligere utgitte eksamensoppgaver ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Alle eksamensoppgaver ligger under det året de ble gitt.