Avdeling for informasjonsteknologi

Her finner du tidligere utgitte eksamensoppgaver ved Avdeling for informasjonsteknologi. Alle eksamensoppgaver ligger under det året de ble gitt.