Avdeling for lærerutdanning

Her finner du tidligere utgitte eksamensoppgaver ved avdelingen. Alle eksamensoppgaver ligger under det året de ble gitt.