Fakultet for lærerutdanninger og språk

Her finner du tidligere utgitte eksamensoppgaver ved Fakultet for lærerutdanninger og språk. Alle eksamensoppgaver ligger under det året de ble gitt.