Vitnemål og karakterutskrift

Hvem får vitnemål? 

Når du har fullført en bachelorgrad, mastergrad, PPU eller grunnskolelærerutdanning, vil du få vitnemål. Dersom du fullfører til normert tid, vil det komme atomatisk. Dersom du er forsinket i studieløpet, må du selv gi beskjed om at du er ferdig. 

Dersom du fullfører studier av kortere varighet, får du karakterutskrift. 

Når får du vitnemålet? 

Vitnemål skal være mottatt innen 1. juli 

Hvor sendes vitnemålet? 

Vitnemålet sendes til hjemstedsadressen som er registrert i Studentweb. 

Vitnemålsportalen

Alle resultatene dine kan du hente ut i Vitnemålsportalen

Forbedring av resultat etter oppnådd grad 

Dersom du forbedrer en karakter etter at vitnemålet er utstedt vil du få et vitnemålstillegg (karakterutskrift) med ny karakter. 

Tapt vitnemål 

Dersom du har mistet vitnemålet ditt kan du søke om at det utstedes et duplikat mot en avgift på kr 625,- Duplikatvitnemålet sendes i postoppkrav. 

Selvvalgt bachelorgrad 

Dersom du oppfyller kravene for en selvvalgt bachleorgrad kan du søke om bachelorvitnemål. Du kan lese om krav til innhold i selvvalgt bachelorgrad i Forskrift om eksamen, studierett og grader, § 10-2. 

Søknadsskjema

 

Publisert 25. mai 2018 14:01 - Sist endret 12. juni 2020 10:23