Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSANE10207 Fordypning i medisinske og naturvitenskaplige emner for anestesisykepleie (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i anestesisykepleie.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Innhold

Hovedtema:

·        Fysiologi og patofysiologi

·        Grunnleggende farmakologi

·        Intensivmedisin og kirurgi

·        Mikrobiologi

·        Medisinsk utstyr

·        Anestesiologi.

 

Kunnskaper i emnet danner, sammen med kunnskaper fra HSANE10207 grunnlaget for forståelse og innsikt i HSANE10307; samt de kliniske emnene (HSANEKL107 og HSANEKL207).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurderingsordning. I HSANE10207 er det en klar intensjon i PBL- arbeidet, og ta utgangspunkt i aktuelle problemstillinger hentet fra praksis. Det er et mål å gjøre teorien praksisnær.

Studenten leverer inn tre arbeider til formativ vurdering. Det er ingen ordbegrensninger knyttet til de tre arbeidene. Arbeidene skal ta utgangspunkt i tematikken under 'Innhold/oppbygging' ovenfor.

Praksis

Emnet inneholder ikke praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Deltakelse i PBL- gruppene.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Eksamen tar utgangspunkt i to innleverte PBL-arbeider. Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått.

Litteratur

Litteratur/Pensum:

Obligatorisk litteratur vil bli valgt ut fra følgende:

615.1 Bi
Bielecki, T. og Børdahl, B. Legemiddelhåndtering. Ad Notam Gyldendal 2004.

Brunvand, L. Barn og legemidler. Norsk legemiddelhåndbok 2001 for helsepersonell.

616.2004231 Dy
Dybwik, K. Respiratorbehandling. Gyldendal Akademisk 2000.

616.028 In
Gulbrandsen, T og Stubberud, D.-G. Intensivsykepleie. Akribe forlaget, Oslo. 2005.

617.96 An
Halldin, M.A.B. og Lindal, S.G.E. Anestesi. Liber AB, Stockholm 2005.

612 Sa
Haug, E., Sand, O. og Sjaastad, Ø.V. Menneskets fysiologi. Gyldendal Akademisk 2001. 

616.9 Ho
Hovig, B. og Lystad, A. Infeksjonssykdommer - epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. Gyldendal Akademiske 2001.

617.960231 An
Hovind, I.L. ( red) Anestesisykepleie. Akribe forlaget 2002. 

616.028 Cr
Morton, P.G. [et al.] Critical care nursing. Lippincott. 2005.

610.28 Ja
Jacobsen, B. Teknik i praktisk sjukvård. Studentlitteratur Lund 1998.

615.1 Ja
Jacobsen, D. og Vennerød, A.M. Farmakoterapi for helsepersonell. Ad Notam Gyldendal, Oslo 1999.

617.95 An
Duke, J. Anesthesia secrets. Hanley&Belfus. Philadelphia 2006

616.075 Ko
Kofstad, J. Blodgasser, elektrolytter og hemoglobin. Tano A/S 1995.

616.2 Op
Opdahl, H. Oksygentransport og oksygeneringssvikt. AGA 2001.

616.12 Pe
Persson, S. Kardiologi : hjärtsjukdomar hos vuxna. Studentlitteratur 2003.

616.028 Sv
Renck, H. Svikt av vitala funktioner. Aniva forlag, Torekov 2003.

615.1 Si
Simonsen, T. og Aarbakke, J. Illustrert farmakologi. Bind 1+2. Fagbokforlaget 2004.

617 Ki
Stadil, F, Lund, B. og Nordling, J. Kirurgisk kompendium Bind 1+2. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck. København 2003. 

616.0756 Kl
Stokke, O. Klinisk biokjemi og fysiologi. Universitetsforlaget 2006.

613.028 St
Stordalen, J. Den usynlige fare. Fagbokforlaget 2005.

616.01 Tj
Tjade, T. Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. Fagbokforlaget 2002.

616.07 Wy
Wyller, V.B. Det friske og det syke mennesket. Akribe forlaget, Oslo. 2005.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 00:37:38