Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSDUA10107 Grunnlagskunnskap i dualproblematikk (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk i videreutdannning i dualproblematikk.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

Grunnlagskunnskap og sentrale tema vil være:

  • forekomst
  • risikogrupper
  • kartlegging og diagnostisering/differensialdiagnoser
  • ulike rusmidler
  • politiske føringer
  • tilbudets organisering
  • tverrfaglig og etatlig samarbeid

Undervisnings- og læringsformer

HSDUA10107 vil bli gjennomført i løpet av høstsemesteret. Emnet gjennomføres i form av 3 samlinger av 3 dagers varighet. Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn og undervisningen vil både være gruppebasert og felles. Det vil bli gitt nødvendig opplæring i IKT. Denne undervisningsformen vil danne grunnlaget mellom undervisningssamlingene.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Minimum 80% deltakelse.
  • Studenten skal i løpet av semesteret legge frem foreløpig prosjektskisse muntlig for de andre studentene.
  • Individuelt refleksjonsnotat i etikk og jus på maksimalt 1000 ord. Ved "ikke godkjent" kan notatet omarbeides inntil to ganger.

Alle arbeidskrav må avlegges og godkjennes samme semester. Godkjente arbeidskrav er gyldige samme periode som studieplanen.

Eksamen

Vurderingen består av prosjektoppgave på 3500 ord (+/- 10%) levert innen fastsatte frister. Prosjektoppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

Evjen, R., Øieren, T., Kielland, K. (2007) Dobbelt Opp, Universitetsforlaget. 234 s.

Mueser, Kim T., Douglas L. Noordsy, Robert E. Drake og Lindy Fox (2006) Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Universitetsforlaget. 321 s.

Taksdal, A. Jan Kåre Breivik, Kari Ludvigsen og Bodil Ravneberg (2006) På randen av å bo. Erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnstudier. Universitetet i Bergen (fåes i opptrykk som PDF fil). 153 s.

Wormnes, Elin og A. Skutle ( 2005) Pandoras boks: Kvinner, kjærlighet til rus, og håpetStiftelsen Bergensklinikkene, 46 s.              

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 00:37:40