Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSPAR10107 Akuttmedisin 1 (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Paramedic, videreutdanning for ambulansepersonell.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

 

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

Prehospital akuttmedisinsk assistanse forutsetter innsikt i sammenhengen mellom sykdom/skade og patofysiologi. Fagene anatomi, fysiologi og patofysiologi har en bred plass i videreutdanningen og bygger på kunnskap fra ambulanseutdanningen på videregående skole. I dette emnet er en vesentlig del av arbeidet sentrert rundt medisinske fag og pasientbehandling. Symptomatisk behandling med sirkulasjonsvurdering og luftveishåndtering, er spesielt vektlagt. Kunnskap i patofysiologi og sykdomslære er også en forutsetning for administrering av medikamenter etter delegasjon fra lege.

 

Følgende områder er sentrale:

·        Sirkulasjons- og respirasjonssystemets fysiologi og patofysiologi

·        Lungesykdommer

·        Kardiologi med rytmelære

·        Medikamenter relatert til sykdommer i luftveier og hjerte/sirkulasjonssystemet

·        Undersøkelsesmetodikk og teknikk

·        Monitorering

·        Akutt intervensjon hos pasienter med:

                          - luftveisproblematikk

                          - hjerte/sirkulasjonsproblematikk

Undervisnings- og læringsformer

Skolesamlinger i alt 13 dager. Hospitering ved en hjerte-lungeavdeling eller en intensiv og ved en patologisk avdeling. Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og nettbasert læringsplattform. Undervisnings-/læringsform er problembasert læring.

Praksis

Studenten hospiterer ved intensiv eller hjerte-/lungeavdeling i en uke og Patologisk avdeling en dag. Parallelt med videreutdanningen arbeider studenten i ambulansetjenesten, dette benevnes praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Godkjenning av to skriftlige innleveringer hver med et omfang på 800 - 1000 ord, som leveres innen fastsatte frister. Innleveringer som vurderes til 'ikke godkjent' kan omarbeides inntil to ganger.
  • Tilstedeværelse på 90% i teori- og praksisstudiene.
  • Godkjent målsetting for praksis som leveres til fastsatt frist. Innleveringer som vurderes til 'ikke godkjent' kan omarbeides inntil to ganger.

 

Eksamen

3-timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter A - F.

Litteratur

Obligatorisk pensumlitteratur vil bli valgt ut fra følgende:

344.041 Be
Befring, A.K. & Ohnstad, B. (2001) Helsepersonelloven : med kommentarer, Fagbokforlaget

Artikkel i tidsskrift
Hansen, H.P. (1998) Omsorg, makt og maktesløshet, Omsorg, nr. 4/1998

Artikkel i tidsskrift
Kaupang, T., Næss, T. & Evensen, A. (2000) Å lære i et stressfylt arbeidsmiljø, Fagoskopet, nr. 1: 21 - 24

Artikkel i tidsskrift
Kaupang, T., Næss, T. & Evensen, A. (2000) Å lære i et stressfylt arbeidsmiljø, Fagoskopet, nr. 2: 19 - 22

361.322 Oh
Ohnstad, A. (1998) Den gode samtalen, Det norske samlaget

Lovsamling

170 Ve
Vetlesen, A.J. & Nortvedt, P. (1996) Følelser og moral, Ad Notam Gyldendal

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 02:38:14