Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP10107 Barnevernspedagogen, faget og yrket (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i barnevern.

Undervisningssemester

1. semester (høst), 5 uker.

Innhold

 • Utdanningens historie og stilling
 • Barnevernets historie
 • Oppdragelsens historie
 • Barnevernpedagogens arbeidsarenaer.
 • Barnevernpedagogens kompetanse og oppgave
 • Aktivitetsfag
 • Yrkesetisk grunnlagsdokument IFSW (International Federation of Social Workers)
 • Problembasert læring (PBL)
 • Innføring i høgskolen læringsplattform
 • Generell IT innføring
 • Bibliotekundervisning med datasøk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, seminar, veiledning og ferdighetstrening.

Blackboard brukes i undervisningen og det forutsettes at studentene er aktive brukere av læringplattformen.

Det er fire timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Studentene skriver en veiledningslogg i gruppe som leveres i Blackboard innen en gitt frist.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i basisgruppeveiledning 
 • Dokumentasjon og gjennomføring av en planlagt aktivitet i gruppe.
 • Innlevering av veiledningslogg innen fastsatt tid.
 • Notat på 1000 ord tilknyttet begrepene omsorg, oppdragelse og behandling. Arbeidskravet vurderes til godkjent ikke/godkjent og kan omarbeides 1 gang.

Arbeidskravene er gyldig i ett semester etter at de er godkjent. Se Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften for nærmere bestemmelser vedrørende arbeidskrav.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

3 timer skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.
Emnet vurderes etter karakterskalaen A-F. Det benyttes to interne sensorer.

Litteratur

NOU 2000:12
Befring, E. (2000). Barnevernet i Norge : tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer,
265 s. Oslo : Statens forvaltningstjeneste, (NOU 2000:12)
ISBN 82-583-0523-9. (35 sider)
Kap. 3, 6 og 7
www.regjeringen.no

362.7 Bu
Bunkholdt, V. & M. Sandbæk (000998). Praktisk barnevernsarbeid, 291 s. (4. rev. utg). Oslo : Universitetsforlaget ISBN 82-00-42968-7. (24 sider)
Kap. 1: s. 16-40

362.7 Ei
Einarsson, J. H. & M. Sandbæk (1997). Forebyggende arbeid og hjelpetiltak i barneverntjenesten : med vekt på en myndiggjørende praksis, 91 s. Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
(73 sider)
s. 7-80

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) (2002). Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO).
http://www.fobsv.no

362.7 Gr
Grønvold, E. (2003). Den systematiske arbeidsmodellen : (noen stoppesteder i en reflektert arbeidsprosess), 48 s. (2. utg). Oslo : Høgskolen i Oslo. (28 sider)
s. 1-28

616.89144 Kv
Kvaran, I. (1996). Miljøterapi : institusjonsarbeid med barn og ungdom, 148 s. Kristiansand : Høyskoleforlaget ISBN 82-7634-062-8. (51 sider)
Del 1, Kap. 1-5: s. 12-63

155.418 Li
Lillemyr, O. F. (2001). Lek på alvor : førskolebarn og lek - en spennende utfordring, 223 s.
(2. rev. utg.). Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-15-00137-8. (30 sider)
Kap. 11 og 12

370.15 Ny
Nybø, L. (1999). Aktiviteter og aktivisering : i sosialpedagogisk arbeid, 176 s. (Ny og rev. utg). Oslo : Pedkolon ISBN 82-993173-2-0.  (176 sider)

362.7 Ny
Nygren, P (1997). Profesjonelt barnevern som barneomsorg : fra teori til verktøy, 312 s. (2. utg).
Oslo : Ad notam Gyldendal ISBN 82-417-0789-4. (64 sider)
s. 13-68

 808.066 Pe
Pettersen, R. C. (2008). Oppgaveskrivingens ABC : veileder og førstehjelp for høgskolestudenter, 128 s. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01302-2

371.39 Pe
Pettersen, R. C. (2005). PBL for studenten : en introduksjon til PBL for studenter og lærere, 186 s.
(2. utg ). Oslo : Universitetsforl. ISBN 82-15-00750-3 (105 sider)
s. 9-114 

305.23 Ti
Tiller, P. O. (21). Studier i barndom, 149 s. Kristiansand : Høyskoleforlaget
ISBN 82-7634-280-9
s. 57-73

Totalt                                                                                                                                                                                  720 s.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 02:37:21