Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSDUA10108 Sammensatt problematikk - psykisk helse og rusrelaterte problemer (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Dualproblematikk/rusavhengighet/psykisk lidelse, videreutdanning (30 studiepoeng).
Emnet kan inngå som valgfritt emne i Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (120 studiepoeng).

Undervisningssemester

Dualproblematikk/rusavhengighet/psykisk lidelse, videreutdanning: 1. semester (høst).
Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren: 3. semester (høst).

Innhold

Sentrale tema vil være:

  • Grunnleggende forståelse knyttet til psykisk helse og rusrelaterte problemer
  • politiske føringer
  • tverrfaglig samarbeid
  • kunnskap om diagnoser og diagnosesystemene

 

Undervisnings- og læringsformer

HSDUA10108 vil bli gjennomført i løpet av høstsemesteret. Emnet gjennomføres i form av samlinger av 2-3 dagers varighet. Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn og undervisningen vil både være gruppebasert og felles. Det vil bli gitt nødvendig opplæring i IKT. Denne undervisningsformen vil danne grunnlaget mellom undervisningssamlingene.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Minimum 80% deltakelse.
  • Individuelt refleksjonsnotat på 1000 ord. Ved "ikke godkjent" kan notatet omarbeides inntil to ganger.

Alle arbeidskrav må avlegges og godkjennes samme semester. Godkjente arbeidskrav er gyldige samme periode som studieplanen.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen
Vurderingen består av hjemmeeksamen. Besvarelsen skal ha et omfang på 3000 ord (+/- 10%), som  leveres innen fastsatt frist. Hjemmeeksamen blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Litteratur

Andersen, D., M. Järvinen. (2006). Skadereduksjon - idealer og paradokser. I: Nordisk alkohol- & narkotikatidsskrift, vil 23, 2006.

 

Evjen, R., T. Øieren, K. B. Kielland (2007). Dobbelt Opp. Universitetsforlaget.

 

Knudsen, H. (2004). Samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser. I: Dugnadsånd og forsvarsverker - tverrfaglig samarbeid i praksis, Repstad, P (red.). 2 utg. Universitetsforlaget.

 

Landheim, Bakken og Vaglum (2002). Sammensatte problemer og separate systemer. Norsk Epidemiologi, Nr. 12/2002.         

 

Mueser, Kim T., Douglas L. Noordsy, Robert E. Drake og Lindy Fox (2006) Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Universitetsforlaget.

 

Nilssen, E. (2005) Coercion and justice: a critical analysis of compulsory intervention towards adult substance abusers in Scandinavian social law. I: International journal pf social welfare. 2005:14: 134 - 144.

 

Taksdal, A., J. K. Breivik, K. Ludvigsen og B. Ravneberg (2006) På randen av å bo. Erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier. Universitetet i Bergen.

 

Øverås, S. og A. B. Fyhn (2006) Fra døråpner til alibi? Evaluering av et femårig klinisk behandlingstiltak for personer med alvorlig psykisk lidelser og rusmisbruk ved Tøyen DPS (ROP-Tøyen). FAFO-rapport.     

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 02:37:07