Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSFELC07 Vitenskapsteori og forskningsmetode (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

  • bachelor i barnevern
  • bachelor i sosialt arbeid
  • bachelor i vernepleie (heltid og deltid)
  • bachelor i sykepleie
  • bachelor i bioingeniørfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått minst ett av følgende emner: HSB1005 Grunnleggende kjemi (15 studiepoeng), HSVPL20207 Praksis 2. Vernepleieren som helse- og omsorgsarbeider (10 studiepoeng), HSBVP20207 Praksis 2. Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (10 studiepoeng), HSSOS20207 Praksis 2, Sosialt arbeid i praksis (10 studiepoeng), HSS20505 Sykepleiefaglige, medisinske og naturvitenskapelige emner I (20 studiepoeng).

Undervisningssemester

For bachelorutdanningen i bioingeniørfag: 3. semester (høst).
For bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie heltid og sykepleie: 5. semester (høst).
For bachelorutdanningen i vernepleie deltid: 6. semester (vår).

Innhold

- Forskningsprosessen
- Vitenskapsteori
- Forskning i et etisk perspektiv
- Design og validitet
- Datainnsamling
- Bearbeide data

Undervisnings- og læringsformer

Egenstudier. Arbeid i basisgruppe. Seminarer. Veiledning. Forelesninger. Gjennomføring av prosjektarbeid basert på egne innsamlede data. Framlegg i seminargruppe.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Gjennomføring av prosjektarbeid basert på egne innsamlede data som legges fram i seminargruppe. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjent framlegg forutsetter tilstedeværelse i seminaret. Ved "ikke godkjent" er det anledning til å avlegge presentasjonen på nytt inntil 2 ganger.
  • Deltakelse i basisgruppeveiledning.

 

Eksamen

Prosjektrapport på maks 2000 ord. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

300.72 Ja
Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode, 400 s. (2. utg). Kristiansand: Høyskoleforl. ISBN 82-7634-663-4

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 02:40:19