Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Emneansvarlig:
Petter Andre Arvesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSPBU10407 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer (Høst 2008–Vår 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet forutsetter deltakelse i emnene HSPBU10107 Kompetanse- og tjenesteutvikling (15 studiepoeng), HSPBU10207 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne (15 studiepoeng) og HSPBU10307 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn, ungdom og unge voksne (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Innhold

Hovedtemaer i emnet er:

  • ulike arbeidssteder- og måter med barn og unge med psykiske problemer
  • bruk av aktivitet, lek og kunst i psykososialt arbeid med barn og unge
  • psykososialt arbeid i skolen
  • å samtale og arbeide med risikoutsatt barn, ungdom og deres familier
  • om kriser, mekling og konflikthåndtering

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert som 2-3 dagers samlinger. Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper. Fokus på bruken av erfaringer fra praksis og problembaserte læringsprinsipper vil benyttes. Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn. Denne undervisningsformen vil danne grunnlaget for veiledning mellom undervisningssamlingene.

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Minimum 80% deltakelse.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen på 3000 ord (+/- 10 %). Oppgaven vil være koblet til sentrale problemstillinger innen emnet. Hjemmeeksamen har en varighet på 14 dager og blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Litteratur

Antonofsky, Aron (2003): Hälsans Mysterium. Natur och kultur (utdrag).

Gjærum, Bente (1998) Mestring som mulighet i møte med barn, unge og foreldre. Tano Aschehoug. (533s.).

Hauge, Hans & M. B. Mittelmark (red) (2006): Helsefremmende arbeid i en brytningstid. Fra monolog til dialog? Fagbokforlaget..

Lagerberg, Dagmar & C. Sundeling (2003): Risk och prognos i socialt arbete med barn. Forskningsmetoder og resultat. Gothia. (utdrag).

Larsen, Erik (2004) Miljøterapi med barn og unge. Organisasjonen som terapeut. Universitetsforlaget. (170s.).

Reichborn-Kjennerud, Ted & E. Falkum (2000) Grunnlaget for psykiatrisk behandling - fra tro til vitenskap I: Tidsskrift for Norsk Lægeforening 2000; 120: 1148-52. (10s.) .

I tillegg kommer 200-300 sider selvvalgt litteratur - ca 1000 sider pensum .

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2020 02:39:11