Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSRUS10108 Flerfaglig grunnlagsforståelse av rus- og avhengighetsspørsmål (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Rusproblematikk 1, videreutdanning (30 studiepoeng).
Emnet kan inngå som valgfritt emne i Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (120 studiepoeng).

Undervisningssemester

Rusproblematikk 2, videreutdanning: 1. semester (høst).
Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren: 3. semester (høst).

Innhold

Sentrale tema er:
·        Grunnlagsforståelse av rus- og avhengighetsbegrepet i et samfunnsvitenskaplig perspektiv
·        Lovgrunnlaget for rusomsorgen
·        Forståelsen av rus og psykiske lidelser
·        Brukermedvirknig
·        Tverrfaglig samarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres i form av 4 samlinger à 3 - dagers varighet. Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn og undervisningen vil både være gruppebasert og felles. Det vil bli gitt opplæring i IKT- basert læring. Denne undervisningsformen vil danne grunnlaget for veiledning mellom undervisningssamlingene.

Studentene vil i tillegg ha krav på to veiledningstimer i koblet til prosjektoppgaven som skal leveres til fastsatt tid i dette semesteret.

Praksis

Ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Minimum 80% tilstedeværelse i den organiserte undervisningstiden. Dersom fraværsgrensen overskrides kreves dokumentasjon på at studenten innehar tilsvarende kunnskaper.
  • Studentene skal i løpet av semesteret legge frem foreløpig prosjektskisse muntlig for de andre studentene til en avtalt dato. Godkjente arbeidskrav er gyldig så lenge studieplanen er gyldig.

 Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell prosjektoppgave på 3000 ord (+/- 10 %). Oppgaven skal være koblet til problemstillinger innenfor forståelse og forklaringer av rusbegrepet. Prosjektoppgaven vil bli vurdert til bestått/ikke bestått.

Litteratur

Se pensumliste gjengitt tidligere i studieplanen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2020 02:37:06