Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSRUS10207 Rekruttering og forebygging i forhold til rusbegrepet (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i rusproblematikk.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i HSRUS10107 Psykologisk, medisinsk og samfunnsmessig grunnlagsforståelse av rus- og avhengighetsspørsmål (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (høst).

Innhold

Sentrale tema er:

·        Betydningen av relasjon og sårbarhet

·        Forebygging

·        Rekruttering

·        Rusproblematikk i et minoritetsperspektiv

·        Rusproblematikk i et kjønnsperspektiv

 

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli gjennomført i løpet av ett semester. Emnet gjennomføres i form av 3 samlinger à 3 - dagers varighet.

Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn og undervisningen vil både være gruppebasert og felles.

 

Praksis

Ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

·        Studenten må være tilstede minimum 80 % av den organiserte undervisningstiden.  Dersom fraværsgrensen overskrides, kreves dokumentasjon på at studenten innehar tilsvarende kunnskaper.

·        Godkjenning av selvvalgt pensumsliste som omfatter ca. 450 sider. Listen leveres til fastsatt frist. Ved "ikke godkjent", kan studenten omarbeide pensumlisten inntil tre ganger.

·        Individuelt refleksjonsnotat i etikk og jus på maks 1000 ord. Ved vurdering til 'ikke godkjent' kan notatet omarbeides inntil to ganger.

 

Godkjente arbeidskrav er gyldig så lenge studieplanen er gyldig.

Eksamen

Hjemmeeksamen med 14 dagers varighet, med et omfang på 3000 ord (+/- 10 %). Eksamen vurderes etter karakterregel A-F.

Litteratur

Se pensumliste gjengitt tidligere i studieplanen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 02:39:10