Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSINT10310 Intensivsykepleie, fag og yrkesutøvelse ( fordypning) (Vår 2011–Høst 2011)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i videreutdanning i intensivsykepleie.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Forutsetter bestått eksamen i emnene

HSINT10107 Fordypning i sykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige emner og intensivsykepleie, fag og yrkesutøvelse (20 studiepoeng) 
HSINT10209 Fordypning i medisinske og naturvitenskaplige emner for intensivsykepleie (10 studiepoeng), samt bestått
HSINTKL109 Klinisk emne, trinn 1 (10 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. og 3. semester (vår og høst).

Innhold

Hovedtema:

 • Intensivsykepleierens ansvar- og funksjonsområde
 • Intensivsykepleierens mellommenneskelige aspekt
 • Intensivsykepleierens problemløsende aspekt
 • Intensivsykepleie til spesielle pasientgrupper
 • Intensivmedisin og behandling
 • Medisinsk-teknisk utstyr
 • Fagutvikling og undervisning
 • Administrasjon og ledelse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer som benyttes er problembaserte læringsprinsipper og mappevurderingsordning. I det teoretiske emnet og som grunnlag i PBL-arbeidet tas det utgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra studentenes egne praksisstudier. Undervisningen er i stor grad knyttet til intensivavdelingen, som er intensivstudentens praksisarena. Målet er å integrere teori og praksis, samt stimulere studenten til refleksjon for å utvikle funksjonsdyktige og reflekterte spesialsykepleiere.

 

Temaene vil i økende grad vektlegges i de kliniske emnene. Det stimuleres til refleksjon fra både lærere og praksisveiledere gjennomgående i hele studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • MTU test (medisinsk-teknisk utstyr)
 • Obligatorisk tilstedeværelse. Fravær på mellom 10 og 30% i teoriundervisningen må tas igjen ved at studenten må besvare en skriftlig oppgave. Ved fravær på mellom 10 og 30% i klinikken vil høgskolen avgjøre ut fra studentens funksjonsnivå om studenten må ta igjen tid i klinikken. Fravær på mer enn 30% kan ikke godkjennes.
 • Gjennomføringsplan for klinisk fordypningsoppgave
 • Seminar innen infeksjonsforebyggelse

Arbeidskravene må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen (klinisk fordypningsoppgave) med et omfang på 10.000 ord (+ /- 20 %) med muntlig høring. Den skriftlige besvarelsen kan leveres som gruppeoppgave med maks 2 studenter. Innlevering av gruppebesvarelser må godkjennes skriftlig av avdelingen før innlevering. Muntlig høring justerer karakter på skriftlig hjemmeeksamen. Det gis individuelle karakterer.

Det benyttes én intern og én ekstern sensor. Karakterer gis etter karakterskalaen A - F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Selvvalgt pensum 1000 sider. Anbefalt litteratur for studiet finnes i studieplan for intensivsykepleie, videreutdanning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 02:40:26