Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSPL10211 Anatomi, fysiologi, biokjemi, mikrobiologi og hygiene (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i sykepleie, heltid.

Undervisningssemester

1. semester (høst) for alle klassene.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • beskrive menneskekroppens mikro- og makroskopiske anatomi
 • gjøre rede for normale fysiologiske prosesser og organsystemenes fysiologiske samspill
 • beskrive cellens ulike biokjemiske prosesser og sette prosessene i sammenheng med kroppen som helhet
 • beskrive førstehjelpers rolle ved akutt skade og sykdom
 • beskrive ulike mikroorganismer og deres betydning for sykdom
 • gjøre rede for smittekjeden og hvordan den brytes

Ferdigheter:
Studenten skal ved avsluttet emne kunne:

 • anvende kunnskap om kroppens normale funksjoner til sykepleiefaglige vurderinger og tiltak
 • utføre hjerte-lungeredning (HLR) på demonstrasjonsdukke

Generell kompetanse:
Studenten skal ved avsluttet emne:

 • vise respekt og samarbeide med medstudenter og lærere i studiearbeidet
 • vise forståelse for at kunnskap i naturvitenskaplige tema har betydning for å gi god sykepleie

Innhold

3: Medisinke og naturvitenskapelige emner (refererer til Rammeplanens hovedemne)

Anatomi, fysiologi og biokjemi (omfang tilsvarende 9 stp):
- Celler og vev: anatomi og fysiologi
  - regulering av cellens indre miljø
  - proteinsyntese
  - arv

- Organsystemer: anatomi og fysiologi
  - nervesystemet og sansene (- øyet og øret, se emne HSSPL40510)
  - muskler og skjelett
  - hormonsystemet
  - sirkulasjonssystemet og blodet
  - respirasjonssystemet
  - fordøyelsessystemet
  - urinveissystemet
  - immunsystemet
  - forplantningssystemet og seksualfysiologi

- Energiomsetning
- Temperaturregulering
- Syre-baseregulering
- Grunnkurs i førstehjelp
  - å være førstehjelper
  - basal hjerte-lungeredning (BHLR)

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene (omfang tilsvarende 1 stp):

- Bakteriers og virus´ oppbygning og egenskaper
- Sopp og parasitter
- Eksponering, smitte, invasjon og celleskade
- Antibiotika og resistens
- Smittesirkelen og teoretisk grunnlag for smitteforebygging
- De vanligste bakteriene i klinisk praksis

Undervisnings- og læringsformer

Aktuelle læringsformer: Formidlingsundervisning, seminar, veiledning i gruppe, bruk av ikt, selvstudier og arbeid med oppgaver.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

- Prøve i BHLR ferdighet (Basal hjerte-lungeredning).
- Obligatorisk oppmøte, jf Utfyllende bestemmelser og retningslinjer og praktiske opplysninger for eksamen for bachelorstudiet i sykepleie.

Gjennomføringen vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer) i anatomi, fysiologi, biokjemi, mikrobiologi og hygiene. Ingen hjelpemidler tillatt. Besvarelsen vurderes etter gradert skala, A -F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i:

 • Lærergruppe
 • Programråd

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 25.06.2012

3:

570.3 Gr
Grønlien, H. K. & Tandberg, C. (2012) Gyldendals ord og faguttrykk i biologi. Oslo: Gyldendal undervisning. ISBN 978-82-05-41776-2

616.0252 No
Norsk førstehjelpsråd og Norsk resuscitasjonsråd (2011). Norsk grunnkurs i førstehjelp. Stavanger Åsmund S. Lærdal AS ISBN 978-82-8276-018-8
(35 s.)

616.9041 Mi
Steen, M. og Degre, M. (2009). Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag
ISBN 978-82-05-32367-4
Kap.6: s. 95-101.
(6 s.)

Artikkel i tidsskrift
Rognlien, B. (2009). Hygiene har med holdning å gjøre. Sykepleien Forskning. 2(3) 185. http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/vis/ytring-innspill?p_document_id=279191
(Lesedato: 01.06.2011)
(1 s.)

Artikkel i tidsskrift
Aasbrenn, M. & Lid, R. (2009). Korleis kan sjukepleiarstudentar erfare at retningslinjene for handhygiene er korrekte? Sykepleien Forskning. 2(3) 177-184.
http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/279258/artikkel_aasbrenn_2704.pdf
(Lesedato: 01.06.2011)
(7 s.)

612 Me
Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., Bjålie, J. G. (2006). Menneskekroppen - fysiologi og anatomi. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34807-3
s. 30-158, 180-252, 266-519.
(460 s.)

Alternativt til Sand et al. Menneskekroppen:

612 Wy
Wyller, V. B., Brodal, P. A. og Toverud, K. C. (2009). Det friske mennesket: cellebiologi, anatomi, fysiologi (2. utg.). Oslo: Akribe
Bind I s. 27-126
Bind II s. 9-104
Bind III s. 9- 46, 69-110
Bind IV s. 9-99, 131-198
Bind V s. 9- 100
Bind VI s. 63-92
(600 s.)

616.07 Wy
Wyller, V. B., Brodal, P. A. og Toverud, K. C. (2009). Det syke mennesket: mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin. (2. utg.). Oslo: Akribe
Bind I s. 80 - 109, 151-154, 251-259
(40 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 02:39:45