Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF20411 HR prosjekt (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnet Saksbehandling i velferdstjenestene - 15 stp (HSAVF20111/HSASO20111).

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne er studenten i stand til å:

 1. Anvende kunnskaper i prosjektteori
 2. Redegjøre for de ulike elementene i virksomheters HR-arbeid
 3. Beskrive opplegg for kompetanseplanlegging
 4. Beskrive ulike systemer og rapporteringsrutiner på HR-området
 5. Reflektere over ulike sider ved ledelse og organisering av virksomheters HR-arbeid

Innhold

 1. Gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid knyttet til HR
 2. Innhente ulike planer for HR virksomhet i bedrifter i nærområdet
 3. Trene på ferdigheter knyttet til gjennomføring av kompetansekartlegging som grunnlag for kompetanseplanlegging i virksomheter
 4. Gjennomgå ulike systemer og rapporteringsrutiner på HR området. Risikovurderinger.
 5. Gjennomføres som del av arbeidet i prosjektverkstedene

Undervisnings- og læringsformer

Arbeid i prosjektverksteder, delprosjektgrupper og egenstudier.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Individuelt notat på 1000 ord som innleveres i Fronter. Oppgaven er godkjent ved innlevert til fastsatt dato.
 • Obligatorisk deltakelse i prosjektarbeid.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning.

Arbeidskravene er gyldig ett semester etter at de er godkjent.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Prosjektrapport
Hver delprosjektgruppe skal levere en prosjektrapport på minimum 3000 ord. Delprosjektgruppene kan ha maksimum 5 deltakere og settes sammen ved oppstarten av prosjektet.

Prosjektrapporten vurderes til bestått/ikke bestått, og gjelder hele gruppen. Det benyttes to interne sensorer. 

Ved klage på karakterfastsetting på felles eksamensbesvarelse der det gis en felles karakter (gruppeeksamen), må alle de som er vurdert samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Referansegruppe
 • Resultatene behandles i studieretningsmøte og i kullets time

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 02.12.2013

Karlsen, Jan Terje (2012). Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering (3. utg.)
Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01987-1,h.

658.3 Ku
Kuvaas, Bård og Dysvik, Anders (2012). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1290-3. (227)

Lai, Linda (2013). Strategisk kompetanseledelse. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1447-1

Manualer for ulike systemer og rapporteringsrutiner på HR-området kan bli presentert og arbeidet med i undervisning.

http://www.bi.no/bizreview/artikler/fire-tegn-pa-malesyke/

Linda Lai: Kompetansemobilisering og egenmotivasjon http://www.magma.no/kompetansemobilisering-og-egenmotivasjon

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 02:41:42