Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSAVF30414 Bacheloroppgave: Fordypning i velferdsarbeid (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i i emnet HSABSV30111 - Kunnskapsbasert praksis i spenningsfeltet mellom individ og samfunn.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter avsluttet emne skal studentene være i stand til å:

 • Drøfte og fordype seg i et faglig tema
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere et faglig arbeid
 • Anvende metoder for innhenting og bearbeiding av data
 • Anvende kunnskap og erfaring om forskningsetikk og personopplysninger
 • Framstille faglig arbeid/problemstillinger skriftlig og systematisk
 • Anvende faglig samarbeid og kommunikasjon i gruppe

Innhold

I dette emnet brukes tiden til arbeid med bacheloroppgaven, og studentene disponerer tiden til dette. 

Tittelen på oppgaven skal være på norsk og engelsk.

Undervisnings- og læringsformer

 • Inntil 5 timer veiledning på oppgaven av veileder.
 • Tema for oppgaven godkjennes av høgskolen i løpet av 5. semester.

Praksis

 Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Utarbeidelse av arbeidsplan/framdriftsplan for perioden 
 • Gjennomført veiledning

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Arbeidskravene er gyldige i ett semester etter avsluttet emne.

Eksamen

Individuell bacheloroppgave 

 • Individuell skriftlig bacheloroppgave i arbeids- og velferdsfag, maks 8000 ord.
 • Vurderes etter karakterregel A - F.
 • Kravet om informert samtykke og lovens krav om personvern skal følges når studentene skriver oppgaven.

Studenter som får karakteren F, har anledning til å omarbeide oppgaven. Omarbeidet oppgave leveres innen 1. november i høstsemesteret. Neste frist for innlevering av omarbeidet oppgave er 15. mai i etterfølgende år.

Det benyttes intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Ingen evaluering.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 02:42:20