Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB20005 Konstruksjonslære (Høst 2006)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Obligatorisk

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Fullført Mekanikk

Undervisningssemester

2. studieår - høst

Innhold

Emnet inngår i Rammeplanens hovedemnet Tekniske fag.

Konstruksjonslære:
Konstruksjonsprinsipper. Bæresystemer. Laster og lastberegninger.

Konstruksjonsmekanikk:
Moment-, skjærkraft- og aksialkraftfordeling i statisk bestemte- og ubestemte konstruksjoner.Deformasjonsberegninger av samme. Kraftmetoden. Energimetode. Crossmetoden. Tilnærmet metode for blobal knekkningsberegning. Bruddberegninger. G-Prog statikkbjelke og Ramme vil bli benyttet for kontroll av noen øvingsoppgaver.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

2 er obligatoriske øvinger. Begge må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Det gis bokstavkaraktrer.


Litteratur


Laststandarder.
Knut Røhne og kjell Vangestad: Byggstatikk. ISBN 82-00-42729-3.
Annen litteratur etter nærmere beskjed ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 02:45:01