Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Wenke Fossen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRD11706 Arbeidsteknikker og kommunikasjon (Høst 2006–Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i studieprogram for industriell design.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Undervisningssemester

1. studieår - høst og vår

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedgruppe:

 • samfunnsfag (10 studiepoeng)
 • tekniske fag, herunder designfag (10 studiepoeng)

Følgende tema vil bli omhandlet:

 • Designtegning.
 • Formanalyse, formforståelse og form som estetisk opplevelse.
 • Designmessig og estetisk potensial i forskjellige materialer og sentrale fargeteorier, rettet mot
  bruk på objekter og industriprodukter.
 • Ingeniørrollen og forventninger til de nye ingeniører.
 • Individ og gruppe, med øvelser i møter, samarbeid og ledelse.
 • Kommunikasjon, rapportering og dokumentasjon i daglig arbeid, prosjektarbeid og publisering.
 • Målrettet informasjon og bruk av ulike presentasjonsverktøy/midler/måter.
 • Web- og informasjonsdesign.
 • Informasjonsinnhenting/bruk av søkemotorer.
 • Innovasjon og kreativitet.
 • Etikk.
 • Ett større tverrfaglig prosjekt.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Deltakelse i gruppearbeid og prosjekt med dokumentasjon.

Eksamen

Vurdering basert på innlevert mappe (mappe-elementenes form, innhold og struktur defineres i hver enkelt oppgave). Form- og tegneoppgaver vurderes med grunnlag i løsning, form- og fargeforståelse og ferdighetsnivå. Mappen skal synliggjøre progresjon gjennom studiedelen av emnet, og skal inneholde en egenvurdering av læringsinnholdet i de enkelte mappeelementene. Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste regulære innlevereing i emnet. Arbeidsformen medførere at mappen blir unik for hvert studieår, og kun kan vurderes ved fastlagt innleveringstermin.

Det gis bokstavkarakter A- E

Litteratur

Anbefales kjøpt:

 • Ching, Francis D. K. (1994) Tegning. Oslo, Cappelen.
 • Olofsson, Erik & Klara Sjölén (2005) Design Sketching. Sundsvall, KEEOS Design Books.
 • Karlsen, Terje; Kommunikasjon, målstyrt samarbeid og informasjon, Oslo 2005

 Andre bøker til inspirasjon, oppslag, egenstudier osv:

 • Pavel, Nenad (2005) The Industrial designers guide to sketching. Trondheim, Tapir Academic Press.
 • Degerud, Hilde & Anderssen, Torun Linge (1994) Arbeidsbok til Ching: Tegning. Oslo, Cappelen.
 • Degerud, Hilde & Anderssen, Torun Linge (1995) Arbeidsbok 2 til Ching: Tegning. Oslo, Cappelen.
 • Powell, Dick (1994) Presentation techniques : a guide to drawing and presenting design ideas. Boston: Little, Brown and Co.
 • Mills, Criss B (2005) Designing with models: a studio guide to making and using architectural design models.  Hoboken, New Jersey: Wiley. 
 • Sutherland, Martha (1999) Modelmaking: a basic guide. New York: Norton.
 • Lucci, Roberto & Orlandini, Paolo (1990) Product Design Models. New York : Thomson Learning.
 • Shimizu, Yoshiharu m.fl. (1991) Models & Prototypes: clay, plaster, styrofoam, paper. Tokyo : Graphic-sha Publ. Co.
 • Lindquist Jan (1994/2001) Vilda idéer och djuplodande analys: om designmetodikens grunder. Stockholm: Carlssons. 
 • Mollerup, Per (1998) Design er ikke noe i seg selv. Oslo: Messel. 
 • Manu, Alexander (1999) Den bærende idé i design. København: Dansk Design Råd. 
 • Elam, Kimberly (2001) Geometry of Design: studies in proportion and composition. New York: Princeton. 
 • Aspeggen, Jon (2001) Beskrivende geometri. Olso: Gyldedal akademisk. 
 • Panton, Verner (1991) Lidt om farver. København: Dansk Design Center. 
 • Wong, Wucius (1997) Principles of Color Design. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Tilley, Alvin R (2002) The Measure of Man and Woman, human factors in design. Alvin. New York: Wiley.
 • Diffrient, Niels, Henry Dreyfuss Associates (1974/191) Humanscale : a portfolio of information. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

 I tillegg anbefales bokserien utgitt av Dansk Design Center.

Listen kan bli justert.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 02:45:31