Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Varighet:
½ år

IRB37503 Hovedprosjekt (Vår 2006)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Obligatorisk

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Bestått 120stp grunnlagsfag og byggtekniske fag.

Undervisningssemester


Tidspunkt/varighet: vår 2006/Ett semester
Plass i utdanningen: 3. studieår
Timer pr. uke: Full tid fra medio mars til medio juni

Innhold


Oppgaven går ut på å løse et tverrfaglig problem, helst i samarbeid med lokalt næringsliv eller institusjoner. Arbeidet organiseres som et prosjekt med oppdragsgiver, styringsgruppe, prosjektleder og arbeidsgruppe. Gruppene arbeider selvstendig under veiledning. Det legges vekt på at studentene arbeider systematisk etter anerkjente metoder og modeller for problemløsing og prosjektstyring. Prosjektet avsluttes ved deltagelse på EXPO-utstillingen i juni.


Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Ukentlige prosjektmøter med veileder.

Eksamen


Hovedprosjektet evalueres på grunnlag av prosjektprosessen, prosjektrapporten, prosjektresultatet og EXPO-presentasjon med foredrag. Karakteren til deltagere innenfor gruppen kan fastesettes individulet på grunnlag av muntlig eksaminering.


Litteratur


Prosjekthåndbok med retningslinjer for prosjektvirksomheten ved IR-avdelingen.
Egnet støttelitteratur: Westhagen, Harald m.fl. : Prosjektarbeid.


Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 02:46:24