Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Shah Nawaz
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB1005 Grunnleggende kjemi (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelor i bioingeniørfag.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

 • Atom-, molekyl-, og ionestruktur, periodiske egenskaper og elektronstruktur
 • Fasetilstander og gasslover. Løsninger og deres kolligative egenskaper.
 • Støkiometri. Kjemiske bindinger.
 • Termodynamikk. Reaksjonskinetikk.
 • Kjemiske likevekter. Syrer/baser/buffere. Fellingsreaksjoner, Redoksreaksjoner.  
 • Helse, miljø og sikkerhet ved omgang med kjemiske stoffer.
 • Grunnleggende laboratorieteknisk arbeid, som valg og bruk av utstyr, fremstilling av reagenser, påvisning og måling av analytter.
 • Organiske stoffer; nomenklatur, isometri og reaksjonsmekanismer.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, demonstrasjoner, veiledningssamtaler, gruppearbeid og diskusjoner.

Praksis

Laboratoriearbeid internt i høgskolens laboratorier. Nærmere definert i undervisningsplanen for semesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser
 • Skriftlige rapporter
 • Kunnskapstester

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler:

 • Godkjent kalkulator
 • Cappelen m/fl. Tabeller og formelsamling
 • Et A4 ark med notater, skrevet av studenten selv (håndskrevet, ikke maskinskrevet). Arket skal være stemplet med høgskolens stempel.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Litteratur

540 Br
Brady, James E(2004). Generell kjemi: grunnlag og prinsipper, 805 s. (2. utg.) Trondheim : Tapir ISBN 82-519-1957-6 (ib.)

547 Ha
Hart, Harold David J. Hart & Leslie E. Craine (2007). Organic chemistry : a short course, 575 s. (12th ed.) Boston : Houghton Mifflin ISBN 0-618-59073-0

500 Ta
Tryti, Stein Lars Roseng & Paul T. Cappelen (2001). Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, 59 s. (8. utg.) Oslo : Gyldendal yrkesopplæring ISBN 82-05-29487-9

Støttelitteratur:

540 Sj
Sjøberg, Nils Olav (2004). Kort og godt kjemi : grunnleggende kjemi for høgskoler og universitet, 304 s. (5. utg.) Nesbru : Vett & Viten ISBN 82-412-0591-0

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:44:40