Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB1105 Fysiologi, anatomi og histologi (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelor i bioingeniørfag.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

 • Medisinsk nomenklatur.
 • Celletyper og ulike vevstypers oppbygning og funksjon.
 • Skjelettsystemet. Musklene. Nervesystemet.
 • Det endokrine systemet. Blodet og immunforsvaret. Blodprøvetaking.
 • Sirkulasjonssystemet. Respirasjonssystemet. Syre-base-reguleringen. Fordøyelsessystemet. Nyrene og urinveiene. Forplantning og seksualfysiologi.
 • Samarbeid mellom organsystemene.
 • Mikroskopet og mikroskopering av celler og vev.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, arbeid i basisgrupper og på seminarer.

Praksis

Laboratoriearbeid og blodprøvetaking internt i høgskolens laboratorier. Nærmere definert i undervisningsplanen for semesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser
 • Studenten skal delta med innlegg og i diskusjon på seminarer
 • Kunnskapstester
 • Blodprøvetaking

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Eksamen

3 timer skriftlig eksamen.

Ingen tillatte hjelpemidler.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Litteratur

612 Me
Sand, Olav et al (2006). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi, 544 s. Oslo: Gyldendal akademisk  ISBN 82-05-34807-3

616.07583 Ca
Carlsson, Linnéa S. Hege K. Soudská & Hege R. Ødegaard (2004). Histologiatlas, 25 s. Østfold : Høgskolen i Østfold

r610.3 Me
Kåss, Erik & Magne Nylenna (2004). Medisinsk ordbok, 392 s. (6. utg.). Oslo : Kunnskapsforl. ISBN 82-573-1406-4; 978-82-573-1406-4

Støttelitteratur:

612 Ar
Haug, Egil & Øystein V. Sjaastad (2002). Arbeidsbok. 189 s. ISBN 82-00-45118-6

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 12:44:42