Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB10505 Bygningslære m/DAK (Høst 2007–Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i studieprogram for bygg.

Undervisningssemester

1. studieår - høst og vår

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Følgende tema vil bli belyst:

  • Byggesaker, generell bygningsteknikk, miljøvennlige byggematerialer og bygningsfysikk
  • Materiallære, tre og betong med lab. øvinger
  • Hustegning og konstruksjonstegning med AutoCad

Undervisnings- og læringsformer


Undervisningen organiseres i form av forelesninger, laboratoriearbeid, prosjekt- og øvingsoppgaver. 
Studentene vil arbeide både individuelt og i grupper.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen:

  • oppgave i U-verdi beregning
  • oppgave i kommunalteknikk  
  • oppgave plan og bygningsloven
  • betonglab med rapport

Eksamen

Mappevurdering:

  • 3 skriftlige tester
  • prosjekt i hustegning
  • DAK tegning betong

Det vil være en muntlig eksaminasjon på ca. 20 minutter av mappa. Det gis bokstavkarakter A til F.

Litteratur

Trehus- håndbok45, Betongboka-Norcem
Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 09:42:58