Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB32006 Design og konstruksjon 2 (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i studieprogram for bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bygger på emnene Fysikk med mekanikk (10 studiepoeng), Konstruksjonslære (10 studiepoeng) og Design og konstruksjon 1 (10 studiepoeng) eller tilsvarende fag.

Undervisningssemester

3. studieår - høst og vår

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Følgende tema vil bli berørt:

  • Dimensjonering av betongkonstruksjoner som fundamenter, støttemurer og flatdekker.
  • Kontroll i bruksgrensetilstanden for nedbøyning og riss for bøyningspåkjente konstruksjoner i betong.
  • Dimensjonering av skivesystemer og knutepunkter som søyletopp, søylekonsoll, bjelkenese og hyllebjelker for prefabrikkert betongbygg.
  • Dimensjonering av forankring av stål i betong.
  • Bruk av programvaren FOKUS

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i form av forelesninger og prosjektarbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen arbeidskrav.

Eksamen

Mappevurdering bestående av

  • Skriftlig prøve 2 timer. Tillatte hjelpemidler: Alle skrevne og trykte hjelpemidler samt kalkulator.
  • Prosjektoppgave

Det gis en helhetlig vurdering i emnet.
Det gis bokstavkarakter A til F

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 28.09.2007:

Sørensen, Svein I. (2005): Betongkonstruksjoner, Armert betong og spennbetong. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Betongelementboken, bind B og C.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:44:42