Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB33007 Design og konstruksjon 3 (Høst 2007–Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et valgfag og inngår i studieprogram for bygg.

Undervisningssemester

3. studieår - høst og vår

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Valgfag.

Følgende tema blir berørt i emnet:

 1. Stål- og trekonstruksjoner (tilsvarer 5 studiepoeng):
  • Byggesystemer i stål
  • Bøyningspåkjente oppsveiste profiler
  • Avstivningssytemer i stål
  • Fagverkskonstruksjoner og dimensjonering av knutepunkter
  • Fagverkskonstruksjoner i limtre med dimensjonering av knutepunkter
  • Bruk av FOCUS programvare ved beregning av stål- og trekonstruksjoner
 2. 3-D modellering i TEKLA (tilsvarer 5 studiepoeng)
   

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår ved hjelp av forelesninger og prosjektarbeid.

Eksamen

Mappevurdering. Det gis en helhetlig vurdering av emnet med

 • 2 t skriftlig intern prøve (30 %)
 • Prosjektoppgave i dimensjonering (20 %)
 • TEKLA prosjektoppgave (50 %).

Det gis bokstavkarakter A til F. Ved kontinuasjon må alle deler tas på nytt.
 

Litteratur

Forelesningsnotater og handouts. Ny lærebok er under vurdering, studentene vil få nærmere orientering dersom dette blir aktuelt.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:44:42