Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB35507 Produksjonsstyring (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i studieprogram for bygg.

Undervisningssemester

3. studieår - høst og vår

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Følgende tema omhandles i emnet:

  • anleggsteknikk og kalkulasjon
  • HMS
  • avtaleverket
  • betongarbeider
  • masseflytting
  • sprengningsteknikk og anbudskalkulasjon
  • kvalitetsikring og kvalitetsystem

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i form av forelesninger, øvingstimer og gruppeprosjektarbeid.

Praksis

Ett gruppearbeid tilsvarende ca 2 ukers varighet og fem øvingsoppgaver må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen 3 timer
Tillatte hjelpemidler: Alle skrevne og trykte materialer samt kalkulator.
Det gis bokstavkarakter A til F

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 02.10.2007:

Steensgaard, Lars og Christian Nordahl Rolfsen (2000): Anleggsdrift og fjellarbeid: fjellboring, sprengningsteknikk, maskinar og driftsmåtar. Gyldendal yrkesopplæring.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 12:44:44