Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Egil Berg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRD12005 3D-modellering (Høst 2007–Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i studieprogram for:

  • Industriell design
  • Teknologisk innovasjon og entreprenørskap

Emnet er et valgfag i studieprogram for Bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Anbefaler forkunnskaper tilsvarende emnet Datateknikk (5 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. studieår - høst og vår i:

  • studieprogram for Industriell design
  • studieprogram for Teknologisk innovasjon og entreprenørskap

3. studieår - høst og vår i studieprogram for Bygg.


Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag (Valgfag for Bachelor ingeniørfag - Bygg).

Kurset består av to hovedemner: 1) Rhino, 2) SolidWorks. Følgende tema vil bli berørt:

1) Rhino:
Teori og øvinger er knyttet opp mot PC programmet Rhinoceros. Dette er et 3D NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) modelleringsprogram. Rhino er et brukervennlig friforms modelleringssystem som kombinerer nøyaktigheten i tradisjonelle DAK system med fleksibiliteten i "spline-basert"
modelleringsteknologi. Viktige temaer: Lage og editere kurver, flater, volumer og "mesh". Rendering. Filhåndtering og overføring til/fra forskjellige filformater.

2) SolidWorks:
Teori og øvinger er knyttet opp mot PC programmet SolidWorks. Tredimensjonale produkter skal modelleres ved hjelp av parametere.  Parter og Standardparter settes inn i sammenstillinger. Partene og sammenstillingene skal presenteres ved hjelp av todimensjonale tegninger som også inneholder ramme, tittelfelt, målsetting, posisjonsnumre og stykkliste. Andre viktige temaer: Koordinatsystem, arbeidsplan/skisseplan, parametrisk konstruksjon, varianter, assosiativitet, filformater, filoverføring.
 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i form av forelesninger, bruk av Internet, øvingsoppgaver og selvstudium knyttet til de obligatoriske øvingene. De fleste timene vil foregå ved PC.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende obligatoriske øvinger må være gjennomført før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • 6 øvinger i Solid Works
  • 6 øvinger i Rhino


Eksamen

Mappevurdering. I mappen inngår:

  • Test i Rinho
  • Test i Solid Works
  • En øving fra hvert emne som studentene selv plukker ut fra arbeidsmappen

Det gis bokstavkarakter A - F. Eventuell kontinuasjon i emnet foregår ved neste ordinære eksamen.

Litteratur


Kursmateriell utleveres.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 12:44:44