Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD20006 Material- og fasthetslære (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i studieprogram for:

 • Bygg
 • Industriell design

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bygger på emnet Fysikk med mekanikk (15 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

2. studieår - høst

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Emnet deles opp i to moduler; material- og plastdel. Følgende tema vil bli belyst i emnet:

Metalldel

 • Metalliske materialer med vekt på stål og aluminium
 • Korrosjonsbeskyttelse
 • Metallografi
 • Materialprøving
 • Standarder

Plastdelen

 • Termoplast
 • Herdeplast
 • Elsatomerer
 • Komposittmaterialer
 • Materialvalg
 • Beregning og dimensjonering
 • Konstruktiv utforming
 • Sandwichkonstruksjoner
 • Produksjonsmetoder
 • Sveising
 • Anvendelse av standarder

Undervisnings- og læringsformer

Faget undervises ved forelesninger, øvinger på laboratorium, nettbaserte innleveringer og ekskursjoner. Undervisningen kan delvis foregå på engelsk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være tilfredsstilt før kandidaten kan fremstille seg til eksamen:

 • Metalldel: 10 øvinger må være gjennomført hvorav 7 må være godkjent
 • Plastdel: 5 øvinger må være gjennomført hvorav 3 må være godkjent

Eksamen

Skriftlig eksamen 3 timer.
Tillatt hjelpemiddel: Arbeidsmappe som dekker deler av pensum samt kopi av beregningsstandarden.
Det gis bokstavkarakter A til F.

Litteratur

Vannes, J. (2000) Plastteknikk : materiallære : teknisk fagskole. Oslo, Gyldendal yrkesopplæring

 

Corneliussen L.W. & Mathisen K. (2001) Plast : produksjonsteknologi : teknisk fagskole. Oslo, Gyldendal yrkesopplæring

 

Næss A. (2003) Metalliske materialer: struktur og egenskaper. Trondheim, Tapir

 

Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:44:43