Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD30506 Interaksjondesign (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i studieprogram for industriell design.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emnet DesignProcess og DesignIntro med DesignCase, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. studieår - høst

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Temaer som behandles i emnet er betydningen av utforming av brukerkommunikasjon og brukergrensesnitt tilpasset brukerens fysiske forutsetninger og sanseapparat og det miljø og de forutsetninger hvor et produkt anvendes.

 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, individuelle designoppgaver.

Oppgavens tema skal være godkjent av faglærer.

Arbeidsformen skal være selvstendig, prosjektbasert og løsningsorientert.

Det forventes aktiv deltagelse i delpresentasjoner, diskusjoner og gjensidig studentevaluering. Det anbefales at den research som de individuelle designoppgavene bygges på gjennomføres i gruppearbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

De skriftlige elementene i vurderingsmappene må være innlevert innen angitte frister før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering.

Eksamen

Vurdering baseres på innlevert mappe som skal synliggjøre aktivt og selvstendig arbeide med emnet.

 

Mappeinnleveringen består av følgende elementer:

  • presentasjon av utarbeidet løsningsforslag vha. poster, modell og intervju på en åpen utstilling
  • dokumentasjon av arbeidsresultatet i en rapport, i form av forslag til realiserbare utkast synliggjort med illustrasjoner, beskrivelse og mockup eller modell.
  • dokumentasjon av prosjektprosessen, med situasjonsanalyse, ergonomi- og brukerundersøkelse og idéutvikling
  • refleksjon over eget arbeide og egen utvikling.

 

Presentasjonen gjennomføres ca 10 dager før rapportinnleveringen. Tidspunkter blir kunngjort i løpet av semesteret. Rapporten skal leveres i papirversjon og på pdf-format optimalisert for visning på skjerm.

 

Oppgaveelementene vektes slik:

Presentasjonen 20%

Resultatet 30%

Rapporten 30%

Prosjektprosessen 20%

 

Det gis bokstavkarakter basert på et samlet helhetsinntrykk av mappen.

Litteratur

Pensumlitteratur:

Preece J. m. fl. (2007) Interaction Design, beyond human computer interaction, second edition. Chichester: Wiley

Studentene skal selv søke relevant litteratur og referere til denne i rapporten.

Anbefalt litteratur:

Psychology in Design; Christopher Wickens

Ecological Interface Design; Burns, Hajduklevicz, CRC Press

Designing Interactions, Moggrige, The MIT Press http://www.designinginteractions.com

Donald A. Norman;       

  • The design of everyday things (2002)
  • Emotional Designs: why we love (or hate) everyday things (2004)
  • Things that make us smart (1993)
  • The invisible Computer (1998)
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:44:44