Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB21506 Design og konstruksjon 1 (Vår 2007)

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

IRB10002 Mekanikk eller IRF 11103 Fysikk med mekanikk eller tilsvarende.

Undervisningssemester

2. studieår
Vår 2007/ ett semester

Innhold

Prosjektering av stålkonstruksjoner som søyler, bjelker og forbindelser etter
NS 3472. Prosjektering av trekonstruksjoner som bjelker, søyler og forbindelser
etter NS 3470. Prosjektering av betongkonstruksjoner som dekker, bjelker,
søyler og fundamenter etter NS 3473. Dimensjonering i brudd- og bruksgrensetilstanden.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvingsoppgaver

Eksamen

4 timer skriftelig eksamen. Det gis bokstavkarakter.

Litteratur

Betongkonstruksjoner- Prosjektering- Knut Røhne og Kjell Vangestad -2001.
Stålkonstruksjonr, John Eie
Trekonstruksjoner, John Eie
NS 3470, NS 3472, NS 3473 (bestilles i fellesskap ved studiestrart fra pronorm 50% rabatt)
Notater fra undervisning og kompendier tilgjengelig på lokalt nettverk.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. juli 2020 02:47:19