Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB25006 Landmåling og geoteknikk (Vår 2007)

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bygger på deler av emnet i Fysikk med mekanikk (15 studiepoeng)

Undervisningssemester

2. studieår - vår

Innhold

LANDMÅLING: Geodetisk grunnlag og koordinatsystem. Instrumentlære, detalj-,
eiendoms- og grunnlagsmålinger. Beregning av poygondrag, enkeltpunkts
koordinater og utstikkingsdata. Fotogrammetri og kart.
GEOTEKNIKK: Jordartenes oppbygging, klassifisering og identifisering.
Spenninger, skjærstyrke og permeabilitet i jord. Beregning av jordtrykk, bæreevne,
stabilitet og setninger. Mark- og laboratorieundersøkelser.
 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk geoteknisk felt- og laboratorieøving
og feltøvelse i landmåling. 20 stk. obligatoriske øvinger.

Eksamen

Skriftlig eksamen 5 timer. Det gis bokstavkarakter.
 

Litteratur

Grunnleggende landmåling, Skogseth, Universitetsforlaget, ISBN 82-00-42453-7
Oppgaver i grunnleggende landmåliing, Gjengedal/Skogseth, ISBN82-00-41344-6
Geoteknikk (Ett bind), Olav Aarhaug, NKI, ISBN 82-562-2209-3
Annen litteratur etter nærmere beskjed ved studiestart. 
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:45:02