Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB33007 Design og konstruksjon 3 (Vår 2007–Høst 2007)

Undervisningssemester

3. studieår
Vår 2007/ ett semester

Innhold

5 studiepoeng stål- og trekonstruksjoner: Byggesystemer i stål, bøyningspåkjente
oppsveiste profiler, avstivningssytemer i stål, fagverkskonstruksjoner og
dimensjonering av knutepunkter. Fagverkskonstruksjoner i limtre med
dimensjonering av knutepunkter.
Bruk av FOCUS programvare ved beregning av stål- og trekonstruksjoner.
5 studiepoeng 3-D modellering i TEKLA.
 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og prosjektoppgave.

Eksamen

Mappevurdering. Det gis en helhetlig vurdering av emnet med 3 t skriftelig intern prøve og prosjektoppgave i dimensjonering som teller 25% hver og TEKLA prosjektoppgave som teller 50%. Det gis bokstavkarakter. Ved kontinuasjon må alle deler tas på nytt.
 
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 12:45:02