Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Roar Varildengen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRD21007 Tilvirkningsmetoder og produksjonsstyring (Vår 2007–Høst 2007)

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Fullført Produktdesign 2 Fysikk med statikk og fasthetslære eller tilsvarende.
Fullført Produktdesign 3 Material- og fasthetslære
 

Undervisningssemester

2. studieår
Vår 2007 / ett semester

Innhold

Tilvirkningsmetoder - modell- og prototypbygging, plastisk forming, støping og sponfraskillende bearbeiding.
Metoder for bearbeiding av kompliserte geometrier og vanskelige materialer.
 Produksjonsframstillingskjeden. Fasene i produksjonen. Styringsprinsipper.
Trebearbeiding. Kvalitetsstyring av prosessene.

Undervisnings- og læringsformer

Faget undervises ved forelesninger, obligatoriske øvinger, nettbaserte innleveringer og ekskursjoner. Øvinger på verksted. Undervisningen kan delvis foregå på engelsk.
 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Gjennom innlevering av øvinger som evalueres til godkjent/ikke godkjent
bygger hver student en individuell oppgavesamling.
Minst 75% av de obligatoriske øvingene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Ved avslutning av fagmodulen kan  10% - 20% av studentene trekkes ut til en muntlig
verifisering av autentisitet ved faglærer.
Oppgavesamlingen oppbevares hos faglærer og deles ut som referansematerial sammen
med eksamensoppgaven.
 

Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer. Den oppgavesamlingen som hver student har utarbeidet i de enkelte fagelementene utleveres som vedlegg til oppgavene ved prøven. Det gis bokstavkarakter.
 

Litteratur

Materiallære - tre og trebaserte materialer, Rolf Birkeland, Utdanningsrådet for
møbel- og innredningsbransjen.
Teknologisk Forlags Store Snekkerbok, Ernest Scott
Ytterligere litteratur oppgis i løpet av kurset.
 
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:45:03